Grønvask i Danmarks outdoorhovedstad?

5. november 2020, 12.52

Foto: Martin Ballund

KOMMUNEPLAN I næste uge dage har vi i byrådet byrådsseminar om kommuneplanen. Her skal vi tage første livtag med de cirka 900 høringssvar til emnet.

Det glæder jeg mig til, og varmer op med gennemlæsning af høringssvar.

Vi, som slår os op på natur og landskab, får en indsigelse fra staten for ikke at tage tilstrækkeligt vare på netop natur og landskab

Peter Sig Kristensen

Et af de mest bemærkelsesværdige, og grundlæggende, høringssvar, jeg endnu er stødt på, kommer fra Erhvervsstyrelsen på vegne af flere statslige styrelser. I høringssvaret bliver der gjort indsigelse over to forhold, som skal bringes i orden, før kommuneplanen kan vedtages i december:

- Vi skal have styr på, hvor vi har værdifulde naturområder på det såkaldte Grønne Danmarkskort. Vi skal have styr på naturbeskyttelsen. Det har vi ikke i tilstrækkelig grad her cirka 1½ måned før den planlagte vedtagelse.

- Vi skal have styr på vores sikring af bevaringsværdige landskaber. Vi skal altså sikre, at nye udlæg af arealer, særligt nye boligområder, ikke går ud over vores smukke landskaber. Heller ikke dét er der styr på endnu før den planlagte vedtagelse.

Det er et slag til mellemgulvet på Danmarks outdoorhovedstad, vurderer jeg.

Vi, som slår os op på natur og landskab, får en indsigelse fra staten for ikke at tage tilstrækkeligt vare på netop natur og landskab.

Er der grønvask i spil? Eller såkaldt »greenwashing« på dagligdags dansk?

Pynter vi os med lånte fjer, når vi markedsfører os i kommunen, indenlandsk og udenlandsk som en grøn kommune?

Det kunne det tyde på, når vi ikke som kommune har styr på noget så grundlæggende som vores udpegede natur og sikringen af vores smukke landskaber. Og staten altså nu sætter en stopklods for vedtagelsen af den kommende kommuneplan. I øvrigt med afsæt i hele fire nye boligrammer i skønne Sejs-Svejbæk og Ans.

Høringssvaret fra Erhvervsstyrelsen - og alle de andre styrelser - var en borger så venlig at gøre mig obs på. Tak for det, andre må gerne gøre det samme, for det kan være svært som politiker at få overblik over 900 høringssvar.

Det er nu, kommuneplan sætter rammer for de næste mange års udvikling af Silkeborg Kommune. Bare fordi, høringsfasen er afsluttet, har du ikke fri som borger. Du bør stadig deltage aktivt helt frem til vedtagelsen af kommuneplanen lige før jul.

Derefter bør du i øvrigt også deltage aktivt, men du må gerne tage en juleferie som vi politikere.