Bedre og tidligere dialog med byerne

24. september 2020, 12.24

DIALOGGRUPPER Med budgetaftalen for 2021 er der taget et markant og vigtigt skridt i retning af tidligere og bedre dialog med byer og landsbyer i Skanderborg Kommune.

En aftale vi er særlig glade for i SF, fordi Skanderborg Kommune har brug for en styrket dialog med store og små byer, hvis vi skal finde de gode lokale løsninger. Borgerne har både lokalkendskabet og ofte også en masse gode ideer, som vi skal have indtænkt i en tidlig fase, når der skal laves nye projekter.

Konkret betyder budgetaftalen, at alle byer og landsbyer fremover etablerer faste dialoggrupper, som i en tidlig fase kan drøfte kommende planer og projekter i dialog med kommunen.

Det kan være vejprojekter, placering af nye institutioner, udstykninger, nye stier, nye lokalplaner og andre projekter, som har stor betydning for den konkrete by eller landsby.

Dialoggrupperne får mulighed for i en tidlig fase at drøfte projekterne internt og efterfølgende i dialog med kommunen og byråd. Det vil helt sikkert føre til bedre og mere lokalforankrede projekter.

Byer og landsbyer bestemmer selv, hvordan de vil sammensætte deres dialoggruppe. Det blander kommunen sig ikke i. De kan vælge at bruge eksisterende dialoggrupper som fx borgerforeninger og lokalråd, eller sammensætte nye grupper til formålet. Fx kan en skolebestyrelse, et menighedsråd, en borgerforening og en idrætsforening vælge at finde sammen om en dialoggruppe.

Det er lokalsamfundets ildsjæle, der har initiativet, og de bestemmer selv formen.

Alle landsbyer og byer får desuden tilknyttet en fast kontaktperson på Fælleden, der kan hjælpe eller guide dem videre ved henvendelser af forskellig karakter.

Landsbyerne har allerede mulighed for at søge støtte til konkrete projekter via Landsbypuljen. Med budgetaftalen for 2021 er der nu også afsat penge til projekter i de fem centerbyer. Projekter som byerne selv skal være med til at forme og beslutte i de nye dialoggrupper.

I dialog med de fem centerbyer kan der således i 2021 etableres legepladser eller lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum. Projekterne finansieres med støtte fra Fælleskabspuljen, der i 2021 har dette som et højt prioriteret formål.

Vi håber byer og landsbyer vil tage godt imod og benytter sig af muligheden for bedre og tidligere dialog.