Økonomi: Lad mig introducere »kompenserende handlinger«

16. juli 2019, 12.14

ØKONOMI I den lokale andedam har der over de seneste dage været fokus på udtrykket »korrigerende handlinger«.

Borgmester Steen Vindum kommer i lørdagens udgave af Midtjyllands Avis med den officielle definition på udtrykket: »Korrigerende handlinger: De handlinger, som et område er nødt til at sætte i værk, for at overholde det aftalte budget.«

I den folkelige forståelse af udtrykket er »korrigerende handlinger« det fænomen, at nogle udvalg - typisk på velfærdsområderne for socialt udsatte, handicappede, ældre og børn med specielle behov - står til at skulle spare en masse millioner et stykke inde i et år, fordi deres budgetter er underbudgetterede.

Udtrykket opstår altså typisk, når et velfærdsområde er underbudgetteret.

Jeg vil gerne introducere et nyt udtryk, som kan balancere det omsuste, og problematiske, udtryk: Kompenserende handlinger

Og da det udtryk ikke er defineret før, springer jeg hjælpende til med en sådan definition: »Kompenserende handlinger: De handlinger, som et område er nødt til at sætte i værk, for at kompensere andre for, at dét område har fået for mange penge i det aftalte budget«.

Jeg tænker, at særligt et område i kommunens økonomi er stærk kandidat til, at iværksætte sådanne »kompenserende handlinger«.

Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, ledet af borgmesteren, men med deltagelse også af repræsentanter for seks af byrådets otte partier. Det område har således præsteret overskud på overskud de seneste tre år: 2016: 55 millioner kroner, 2017: 62 millioner kroner, 2018: 90 millioner kroner.

Tilsammen har Økonomi- og Erhvervsudvalget således præsteret et overskud på over 200 millioner kroner i forhold til budgetterne på kun tre år. Et astronomisk højt beløb.

Det må da kaldes overbudgettering, på lige fod med, at man må kalde dét underbudgettering, som de tre »kernevelfærdsudvalgs« samlede resultat for 2018 og forventede resultat for 2019 viser: 2018: - 95 millioner kroner, 2019 (forventet): - 77 millioner kroner

Jeg håber, I kan se pointen.

Skal jeg lige konkludere, vil jeg sige, at med udtrykket »kompenserende handlinger« har vi balance i forhold til udtrykket »korrigerende handlinger«.

Sat på formel af en matematisk student fra Lemvig Gymnasium:

Korrigerende handlinger - Kompenserende handlinger = Balance i økonomien i forhold til budget

Vi kunne jo selvfølgelig også bare undvære begge udtryk, både de korrigerende og de kompenserende, ved at lave retvisende udvalgsbudgetter, som hverken indeholder voldsomme underbudgetteringer på kernevelfærdsområderne og overbudgetteringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Det giver da god mening og er sund logik, ikke?