Værn mod motorvejsstøj

14. september 2021, 12.36

STØJPLAGE Byrådet har modtaget en mail fra en borger i Hørning, der er som mange borgere i Hørning, er negativ påvirket af støjen fra motorvejen. En problemstilling som jeg tidligere har adresseret, da udvi- delsen fra 4 til 6 spor blev ibrugtaget.

En udvidelse der ikke blev VVM-screenet, idet der i statslig terminologi, ikke var tale om en udvidelse af vejen, idet man blot inddrog midterrabatten til kørebane. En hver anden udvidelse af en virksomhed med mere end 300 % kræver en ny miljøgodkendelse, men ikke når staten skal godkende egne projekter!

Støjplagede Hørning borgere blev sorteper i dette politikske spil, som udspandt sig før Folketingets sommerferie. Her blev der afsat 3 milliarder til støjreduktioner, men Hørning skal vente til udvidelsen af motorvejen er gennemført frem til Århus Nord. En på nuværende tidspunkt ukendt tidshorisont!

For at lignende sager ikke skal gentage sig, bør støjskærmning af berørte beboelser i fremtiden være en del af anlægsprojektet, når det vedtages og igangsættes. Vi har alle i pressen kunnet læse den rapport hvori forskere har analyseret sammenhængen mellem trafikstøj og udvikling af demenslignende symptomer. Nu er der hermed ført videnskabeligt bevis på trafikstøjens skadelige virkninger på mennesker.

Jeg vil hermed opfordre borgmesteren til, at han på mødet med trafikministeren i oktober, italesætter den ukendte tidshorisont der er på støjreduktion ved Hørning.

Pengene er afsat, lad nu entreprenøren forsætte til Hørning når de 2900 meter støjværn er opstillet ved Skanderborg Syd.

Indlæser debat...