Millioner til forskning i Silkeborg

To kvindelige forskere på Regionshospitalet Silkeborg får millioner af Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfonden

12. december 2018, 10.10

Foruden ansættelsen som forskningsansvarlig antropolog ved Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er Mette Terp Høybye ansat som lektor ved Aarhus Universitets Interacting Minds Centre og Institut for Klinisk Medicin. Den store bevilling fra Carlsbergfondet gør det muligt at ansætte to forskere i cirka to et halvt år. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

BEVILLINGER To forskere på Regionshospitalet Silkeborg har tilsammen modtaget næsten fire millioner kroner til deres forskning i henholdsvis multisygdom og hjerneskader.

Den ene giver er Novo Nordisk Fonden, der investerer 1,8 millioner kroner i Ph.d.-studerende Cathrine Bells forskning i, hvordan hospitaler kan organisere den specialiserede behandling af multisyge patienter mere hensigtsmæssigt end i dag.

Faktisk er multisygdom et vilkår for omkring hver fjerde dansker. Multisyge patienter har typisk to eller flere kroniske sygdomme på samme tid, og de har typisk et kompliceret sygdomsforløb og en hverdag med mange behandlinger og kontroller i forskellige klinikker hos forskellige specialister.

Ambitionen i dette projekt er at oprette et ambulatorium, hvor patienter med flere sygdomme kan behandles i et mere samlet forløb, og hvor de sundhedsprofessionelle taler sammen på tværs af specialerne.

Cathrine Bells ph.d.-projekt, udgår fra Aarhus Universitet og udføres på Regionshospitalet Silkeborg.

Studie i hjerneskader

Den anden giver er Carlsbergfonden, der med mere end 2.8 millioner kroner støtter antropolog, lektor, ph.d. Mette Terp Høybye fra forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitet.

Mette Terp Høybyes forskning på Regionshospitalet Silkeborg foregår blandt andet med patienter i såkaldt NISA-behandling for alvorlig hjerneskade efter hjertestop.

NISA-behandling kombinerer højtspecialiseret neuro-rehabilitering og intensiv terapi, og med avanceret MR-skanning af hjernen søger forskere og klinikere fra forskellige specialer at definere tegn på bevidsthed hos patienterne for måske i fremtiden at kunne udvikle et værktøj, der kan sige noget om patientens prognose for fremtiden.

Det er dette samspil mellem læger og forskere, Mette Terp Høybye retter blikket mod i sit antropologiske feltstudie.

I Cathrine Bells ph.d-projekt indgår en evaluering af hvilke effekter, et tværfagligt ambulatorium har på patienter, sundhedspersonale og det efterfølgende ressourceforbrug som for eksempel indlæggelser og medicinforbrug. Foto: Martin Ballund