Kraftig bekymring for autistiske borgere på Gødvad Botilbud

Udgivet:10. august 2023, 10.18

Læsetid:2 minutter

En gruppe forældre til beboere på Gødvad Botilbud viste på byrådsmødet den 27. jun i år deres utilfredshed med, at Silkeborg Kommune overvejer at overtage driften af Gødvad Botilbud, der bliver drevet af Region Midtjylland, FOTO: JESPER ROAENQUIST

Af Nina Catalina Michaelsen Landsformand for Autisme- og Aspergerforeningen

1 måned siden

UTRYGHED Siden foråret har Silkeborg Kommune skabt utryghed for autistiske borgere og deres pårørende. Uvisheden og utrygheden beror i, at Silkeborg Kommune har udtrykt ønske om at hjemtage Gødvad Botilbud, et tilbud der for nuværende henhører under Specialområde Autisme.

For autister opleves uvished og utryghed som psykisk vold. Det er skadende i nuet og langt ud i fremtiden. Men Mads Frandsen, formanden for Socialudvalget, »tror« at Silkeborg Kommune kan løfte opgaven. Men at tro, er ikke at vide og at gemme beslutningsprocessen væk under lukkede punkter på dagsordenen, gør ikke utrygheden bedre.

Det autistiske spektrum spænder meget bredt. Man kan ikke nøjes med at tænke i struktur og genkendelighed, der skal meget mere til. Man skal lære de individuelle autistiske behov at kende og være så fagligt klædt på, at man ved, at hvad der er meningsgivende for en autist, kan føles som et overgreb for en anden. Når de individuelle autistiske behov ikke bliver mødt, er konsekvenserne alt for ofte udadreagerende eller selvskadende adfærd.

Silkeborg Kommune må have misforstået årsagen til, hvorfor netop autismeområdet har behov for høj faglighed. Havde man haft det, så havde man bestemt ikke være så utydelig i sin begrundelser, og det er dybt kritisabelt, at man sætter autistiske borgere og deres pårørende i en sådan situation. Bare det i sig selv bevidner den mangelfulde specialiserede faglige viden om autisme. Samtidig er indtrykket, at kommunen har glemt, at man i Danmark er forpligtiget til at overholde handicapkonventionen. Vi er her i tvivl om, hvorvidt man har inddraget de personer, som beslutningsprocesserne reelt omhandler.

Ikke alt, hvad man har ret til at gøre, er fornuftigt eller for den sags skyld ordentligt at gøre. Siden kommunalreformen i 2007 er det specialiserede område blevet udhulet, både fagligt og økonomisk. Men især er reformen misligholdt fra polisk hånd. Politikerne glemmer, at tiderne ændrer sig, og at reformer kræver vedligehold, ligesom politikernes egne forhaver.

Autisme- og Aspergerforeningen er uforstående overfor, at man ønsker at ændre i noget, der fungerer, og frygter konsekvenserne! Denne hjemtagelse kan umuligt bygge på højtspecialiseret faglig viden, for alle, der har bare en smule viden om autisme, vil kunne regne ud, at dette er omkostningsfuldt, både økonomisk og menneskeligt.

Indlæser debat