Hvad med »Det gode hverdagsliv«?

16. september 2020, 12.26

SPAREPLAN »Det gode hverdagsliv« har længe været en af overskrifterne for Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune - og det gode hverdagsliv for vores ældre medborgere kræver ressourcer og kompetencer. Samtidig kræver det også, at de ældre har mulighed for at fastholde deres lokale tilknytning, når de møder udfordringer i deres fysiske og mentale helbred. Det sidste må borgerne i den nordlige del af kommunen nu vinke farvel til, da byrådet jo har vedtaget at lukke de midlertidige pladser på Fuglemosen.

Onsdag 9. september kunne vi i Midtjyllands Avis læse, at byrådsmedlem Svend Thue Damgaard kom med en indrømmelse; »Beslutning om korrigerende handlinger i relation til Fuglemosen er måske gået lidt for hurtigt« - og deri kan jeg kun være enig med Svend Thue Damgaard. Desværre mener formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke, at beslutningen bør ændres men i stedet, at de ældre kan få hjælp i eget hjem, indtil de kan få deres dagligdag til at fungere igen. Men der er da forhåbentlig ingen tvivl om, at de ældre medborgere, der ved en midlertidig indsats i eget hjem kan få dagligdagen til at fungere, allerede har benyttet sig af dette. Jeg går selvfølgelig også ud fra, at formanden har tillid til, at man fra myndighedens side fagligt vurderer hver enkelt borgers individuelle behov ift. et midlertidigt ophold uden for hjemmet.

Da reduktionskataloget også indeholder forslag om at nedlægge indsatsen for at styrke den tværfaglige koordinering og én fælles plan for borgere efter hospitalsindlæggelse samt en reduktion af personlig og praktisk hjælp, madservice og rehabiliteringsforløb, så har jeg meget svært ved at forstå formandens argument. For mig at se er det dermed en forringelse af kvalitet og serviceniveau, som formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget fastslår.

Særligt for de nærmeste pårørende i den nordlige del af kommunen vil det få en afgørende betydning, at de midlertidige pladser på Fuglemosen nu lukker, og at den hjælp, deres nære har haft mulighed for at få i eget hjem, nu også forringes. Behovet for plejehjemspladser vil stige og risikoen for genindlæggelser ligeså.

Er det virkelig det efterspil det nuværende byråd og medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker?