Finn Mosegaard bærer endnu engang ved til bålet

25. november 2021, 11.58

HABILITETSSAG Endnu engang forsøger SF-formand Finn Mosegaard (FM) at forsvare Hans Okholm på samme måde som også forhenværende SF-byrådsmedlem Jørn Rye Rasmussen utallige gange har forsøgt i sagen om Okholms inhabilitet i Marsvinslund-projektet.

FM mener, at en habil journalist burde have gravet vedholdende i denne »historie« hvilket Hans Krabbe så meget diplomatisk kommenterer på efterfølgende.

For ikke at efterlade læserne i tvivl, skal jeg gerne trække nogle fakta op i spørgsmålet:

Planklagenævnet fastslår i afgørelse dateret 15. juli 2021, at Hans Okholm var inhabil som byrådsmedlem og samtidigt mangeårigt bestyrelsesmedlem i Eniig Renewables A/S. Senere næstformand samt bestyrelsesmedlem i Eniig a.m.b.a., da projektet i Marsvinslund på Hans Okholm foranledning blev bragt til beslutning i Plan- og Vejudvalget 3. december 2018 og Klima- og Miljøudvalget 9. januar 2019.

I referat af mødet i Plan- og Vejudvalget 3. december 2018 fremgår: »Rådgiver har efter aftale med PVU-formanden (Hans Okholm) og på vegne af bygherre fremsendt ansøgning om igangsætning af planarbejde«.

Silkeborgs hemmeligholdte interne juridiske »tys-tys« vurdering dateret 20. september 2018, konkluderer: »Hans Okholm bør derfor betragtes som inhabil i sagen vedrørende vindmølleprojektet ved Marsvinslund«.

Læs også
Læser Hans Krabbe Midtjyllands Avis?

Med en politisk finte fritager kommunen dog udvalgsformanden fremadrettet efter en manøvre hvor kommunen »genstarter« projektet uden formandens medvirken på et par efterfølgende møder.

Det, som er sagens kerne, er ikke alene habilitetsspørgsmålet, men også at udvalgsformand Hans Okholm ikke informerede udvalgsmedlemmerne eller byrådet i øvrigt om, at der forelå en vurdering fra kommunens egen forvaltning om, at han indiskutabelt var inhabil, da han på 2 møder i december 2018 og januar 2019 var den drivende kraft i opstarten af hele projektet.

Læs også
Notat: Okholm inhabil i vindmøllesag
Abonnement

Ligeledes at udvalgsformand Hans Okholm efter adskillelige forespørgsler undlod at informerede offentligheden samt de i sagen berørte borgere og klageberettigede.

Læs også
Okholm: Jeg var ikke inhabil
Abonnement

Udvalgsformanden Hans Okholms stemme har været udslagsgivende senest i den afsluttende behandling i Plan- og Vejudvalget 10.08.2020, hvorefter sagen som en formalitet blev sendt videre til byrådets beslutning 24.08.2020.

Først 30.september 2021 kommer kommunens fortrolige »tys-tys« dokument til offentlighedens og byrådets kendskab via en artikel i Midtjyllands Avis.

Hans Okholm har indiskutabelt udøvet afgørende påvirkning af sagen. Dette omfatter samtlige udvalgsmøder, byrådsmøder og borgermøder, hvor projektet har været på dagsordenen, og hvor Hans Okholm har deltaget.

Indlæser debat