Faglighed frem for tilfældige hænder

Udgivet:17. maj 2022, 11.48

Læsetid:2 minutter

Af Charlotte Palm Mørch Formand for Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening

OMSORG Ældreplejen mangler varme hænder fordi ældrebyrden vokser! Det er lige præcis de udtalelser, jeg bliver ked af!

For ældreplejen mangler ikke varme hænder, eller kolde for den sags skyld! I stedet mangler velfærden for ældre mennesker i Danmark fagligt uddannede medarbejdere, der kan sikre, at de ældre får en værdig, faglig omsorg og pleje.

Det er også tilfældet i Silkeborg Kommune, hvor man mangler medarbejdere i ældreplejen. Og det er ikke på grund af nogen ældrebyrde. For ingen ældre mennesker er en byrde for samfundet. Tværtimod er vores ældre medborgere en gave for samfundet, som vi kan drage læring af.

Som ansat på et plejehjem nyder jeg hver dag sammen med de ældre mennesker, hvor jeg bliver bekræftet i, hvor godt det er, at generationer samles. Vi nyder hinandens selskab og jeg lærer så meget ved mit samvær og samtaler med beboerne.

Men jeg må også erkende, at der er ældre mennesker, der har behov for professionel omsorg og pleje og det sker altså ikke ved hjælp af hverken varme eller kolde hænder! Det sker i stedet via professionel omsorg og pleje, som uddannede social og sundhedshjælpere og -assistenter bidrager til.

Så lad os nu få uddannet nogle flere social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der bekræftes i, at netop deres arbejde omkring de ældre er særlig vigtigt. Og de kan ikke erstattes af tilfældige arbejdsløse varme hænder! Tværtimod skal omsorgs- og plejefaget tales op, fordi det faktisk er ret komplekst og et fag i sig selv at yde en professionel omsorg og pleje.

Og det hjælper bestemt ikke, at man i ældreplejen i Silkeborg Kommune de sidste år har benyttet sig af eksterne vikarbureauer for at sikre et fremmøde. I stedet giver det anledning til en overbevisning om, at relationer og kendskab ikke betyder noget for de ældre. Men det betyder altid noget, at man kender hinanden og danner relationer. Det betyder noget for de ældre, der har behov for omsorg og pleje og det betyder også noget for medarbejderne, at de kender hinanden og har anerkendelse og ejerskab for eget arbejde.

Og det får man ikke som medarbejder, hvis ledere og politikere blot tænker, at der mangles hænder på grund af ældrebyrden!

Så kære ledere og politikere i Silkeborg Kommune: Giv plads til at de dygtige social og sundhedshjælpere og -assistenter får mulighed for at vise deres faglighed.

Giv dem anerkendelse for netop deres fag og styrk deres faglige sammenhold i mindre enheder med mulighed for faglig sparring fra bl.a. sygeplejersker og terapeuter. Anerkend at professionel omsorg og pleje er et vigtigt fag og at netop deres fag betyder noget og ikke kan erstattes af hverken flere varme eller kolde hænder, men skal tilføres faglighed frem for tilfældige hænder.

Indlæser debat