Midtjyske Meninger: Tre skraldespande er rigeligt

20. september 2021, 13.15

I avisen fredag den 10. september, under overskriften »Tre skraldespande er tilstrækkeligt« kunne man læse om den nye affaldssorteringsordning, som træder i kraft 2022/2023, hvor man fremover skal sortere sit affald i flere fraktioner.

Lad os starte med at slå fast, at jeg bifalder affaldssortering og genbrug, så længe det giver mening.

Jeg vurderer, at den store gevinst må opstå ifm. at vi fremover skal sortere mælkekartoner til genbrug, da tøj (i min familie) lander i de store tøjcontainere hos købmand eller den nærmeste genbrugsstation. Batterier har vi jo hele tiden kunne lægge i en pose på låget. Bevares, så er der småt elektronik og elpærer, men der er vi vist i småtingsafdelingen.

Måske det var på tide at gentænke affaldssorteringen i indre by og parcelhusområder? Hvorfor er det, at alle parceller skal have tre utrolige grimme skraldespande stående?

Ole Aggerholm

Det fremgår også af den udmærkede artikel, at sortering kræver flere afhentninger. Jeg spekulerer på, om miljøgevinsten slår 100 pct. igennem, når vi skal have en stor (måske diesel-) lastbil rundt en gang mere om måneden?

Måske det var på tide at gentænke affaldssorteringen i indre by og parcelhusområder? Hvorfor er det, at alle parceller skal have tre utrolige grimme skraldespande stående? Kunne man ikke nøjes med en til dagrenovation, og de andre fraktioner stod samlet, i en central affalds-ø?

Der må være en miljøgevinst ved at producere færre skraldespande, samt man kan optimere afhentningen af affald, fordi det kræver færre lastbiler på gader og stræder.

Hvis man samtidigt placerer postkasserne samme sted, får man »opfordret« borgeren til at hente deres post, samtidigt med man kommer af med affald. Som en sidegevinst kan man tømme reklamerne fra postkassen direkte over i pap/papir containeren.

Tre skraldespande er rigeligt, burde der have stået.

I 2014 betalte vores familie 1.295 kr. årligt for en skraldespand, i 2021 betaler vi 2.252 kr. årligt for tre skraldespande, med den annoncerede ændring skal vi maksimalt betale 560 kr. mere, årligt. Altså en total udgift på 2.812 kr. årligt.

Det syntes jeg er mange penge, og det er en voldsom stigning. Jeg savner også en differentieret prismodel, hvor man kun afregnes for det arbejde, der udføres, altså, hvis vi selv kører på genbrugsstationen med pap, glas mm., at man kunne opnå en rabat.

Da vi overgik fra en spand til tre spande, forespurgte jeg hos kommunen, om jeg kunne slippe for at have tre stående? Ja, det kan du, fortalte den søde kundeservice medarbejder, men du skal stadigvæk betale fuld pris. Så derfor kommer skraldebilen her tre gange om måneden.

Med et ønske om at gentænke renovationsplanen.

Midtjyllands Avis har et fast korps af skribenter, der skriver klummerne under »Midtjyske Meninger«. Kommentarer her er udtryk for skribentens egen holdning.

Midtjyllands Avis har et fast korps af skribenter, der skriver klummerne under »Midtjyske Meninger«. Kommentarer her er udtryk for skribentens egen holdning.