Svineindustri ved Ry - giver det mening? Ja hvis det hjælper Svejstrup borgerne!

21. september 2021, 13.05

UDFLYTNING Landskabet og naturen rundt om Ry er med til at gøre Ry til den fantastiske by, som vi alle elsker. Det betyder, vi må gøre maksimalt for at passe godt på den natur, som er en del af Ry-borgernes og egnens identitet.

Naturen er per definition skrøbelig, når mennesker kommer, og sætter sine aftryk. Vi må spørge os selv, giver det mening at udvide svineproduktionen i området omkring Ry, der udover nye store produktionsanlæg medføre høje siloer, kæmpe gylletanke og ikke mindst en kraftig forøgelse af transporten af gylle, foder og grise på de små veje.

Ja, det gør det åbenbart for Skanderborgs Miljø- og Planudvalg, der efter udvalgsbehandling igen åbner op for en voldsom udvidelse af svineproduktionen i kanten af fredskoven nord for Ravnsø. Der er netop udsendt et nyt udkast til miljøgodkendelse af ny svinefabrik på Hårbyvej 43, hvor der tillades en mange dobling af svineproduktionen.

De foreliggende ønsker til miljøgodkendelse, giver mulighed for en absurd udvidelse af svineproduktionen, der langt overstiger den nuværende griseproduktion i Svejstrup

Peter N. Andersen

Miljøforeningen Dover Sogn er fremkommet med en række indsigelser, der påpeger det urimelige i den manglende sikring af den følsomme natur nord for Ravnsø, manglende sikring af vores grundvand, ændring af landskabelige værdier, negativ klimapåvirkning og industribelastning af de små veje i området.

Vi har også påpeget, at en udflytning af svineproduktionen fra Svejstrup er en rigtig god ide for at sikre miljøet i landsbyen. Vi synes, at en pragmatiske løsning må være en udvidelse af svineproduktionen, der giver mulighed for »en til en« udvidelse af produktionen. Hermed sikres beboerne i landsbyen Svejstrup en forbedring af nærmiljøet.

De foreliggende ønsker til miljøgodkendelse, giver mulighed for en absurd udvidelse af svineproduktionen, der langt overstiger den nuværende griseproduktion i Svejstrup. Miljøforeningen Dover Sogn er ikke en forening mod landbruget, men vi søger en ansvarlig udvikling, hvor landbrugets miljøaftryk ikke forøges i området.

Miljøforeningen Dover Sogn ønsker at sætte fokus på klimaet den 30. september, hvor vi invitere til Klimatopmøde i Alken - se mere på doversogn.dk

Indlæser debat...