Selvfølgelig skal foreningsbaseret fitness kunne få kommunalt tilskud

27. februar 2021, 08.05

Foto: Martin Ballund

FITNESS I DGI Midtjylland undrer vi os over Silkeborg byråds behandling og beslutning, om at standse af en ansøgning om anlægstilskud til FK Fitness i Kragelund og sende den tilbage til økonomiudvalget. FK Fitness har nu ventet på byrådets beslutning siden 2018. Det er en urimelig sagsbehandling overfor en frivillig idrætsforening.

Foreningsfitness skal ligestilles med andre idrætter tilskudsmæssigt. Hele kernen i sagen er, at foreningsfitness er en mindst lige så sundheds- og fællesskabsfremmende idræt som alle andre idrætter

Lars Engeborg, DGI

Et flertal af politikerne fra bl.a. de største partier begrunder beslutningen med, at det kan danne præcedens. Ja det håber vi lige præcis, den gør. Hele idéen med vores frivillige foreningsliv er, at bevæge så mange danskere som muligt og foreningsfitness er en vigtig brik i den forbindelse.

Kommercielle fitnesscentre kan slet ikke løfte den samlede fitnessopgaven i DK. Dansk Idrætsforbund og DGI lavede i 2019 en »Bevæg dig for Livet aftale« med Dansk Fitness og Helse Organisation (DHFO). Aftalen giver bl.a. idrætsforeninger mulighed for at leje sig ind i kommercielle fitnesscentre. Der er ingen officiel og stor konflikt mellem foreningsfitness rundt omkring og kommercielle fitnesscentre. Tvært imod er der samarbejde på vej.

Ankestyrelsen var også meget præcis i sin afgørelse af den sag, som Silkeborg Kommune har ført. Præcis som vi i DGI forudså allerede i 2018. Det her har været et uskønt forløb, som burde være afsluttet forlængst. Gennemsigtighed er vigtig for foreningslivet, som blandt andet lever og udvikles gennem Silkeborg Kommunes retfærdige og økonomiske opbakning.

Foreningsfitness skal ligestilles med andre idrætter tilskudsmæssigt. Hele kernen i sagen er, at foreningsfitness er en mindst lige så sundheds- og fællesskabsfremmende idræt som alle andre idrætter - udendørs og indendørs og derfor skal den behandles på samme måde som andre idrætter. Der kan i fremtiden nemt opstå kommercielle idrætstilbud indenfor mange andre idrætsgrene - og vil det så også påvirke Silkeborg Kommunes tilskud til de bestemte idrætsaktiviteter?

Læs også
Forening i Kragelund venter stadig på penge til fitnesslokale
+Abonnement

Danskerne er vilde med at dyrke yoga, danse, spinne og styrketræne i deres lokale forening. I alt 183.252 danskere er medlem af en forening med fitnessaktiviteter, og det er en fremgang på 10.055 medlemmer fra 2018 til 2019. Dermed er fitness også den idræt, der har haft den markant største vækst i antal og procent - 20,4% af de i alt 49.274 nye medlemmer i 2019 dyrker fitness. På den baggrund er foreningsfitness en meget vigtig idrætsaktivitet for Silkeborg Kommune, idrætsorganisationerne og for idrætsforeningerne. Det kan derfor ikke gå for hurtigt med at etablere foreningsfitness alle de steder, der er interesse for det i Silkeborg Kommune.

Læs også
Mavepuster til Frederiksdal-Kragelund Fitness
Læs også
Fitness også uden for Silkeborgs byskilt

I DGI håber vi derfor, at økonomiudvalget hurtigst muligt sender FK Fitness´ ansøgning tilbage til byrådet, og at vi kan få stemt forslaget igennem. Det fortjener FK Fitness og alle andre idrætsforeninger, som overvejer at etablere nye foreningsbaserede fitnesscentre.

Læs også
Vi støtter foreningsfitness i Kragelund