Temadag om vindmøller for nedrullede gardiner

SYNSPUNKT Glæden ved Plan-Klima- og Miljøudvalgets (PMK) beslutning om at stoppe vindmølleprojektet i Marsvinslund varede kort, da Johan Brødsgaard, R, som varm fortaler for opsætning af vindmøller i borgernes baghaver, har begæret PMK's beslutning til byrådets afgørelse.

Udgivet:19. oktober 2015, 09.41

Læsetid:3 minutter

Marianne Byskov (th) fra Marsvinslund Lokalkomite, skriver synspunkt om temadag om vindmøller i Marsvinslund. Foto Morten Hallstrøm

Marianne Byskov Demstrupvej 31, Almind, 8800 Viborg

Det er nu mundet ud i, at der skal afholdes et 3-timers temamøde den 9. november, hvis formål er at give politikerne viden om aspektet omkring vindmøller. Nu kommer så det interessante, de inviterede er bl.a. Vindmøllerejseholdet, projektmager SFP Wind og embedsfolk - alle professionelle debattører med en klar interesse i, at projektet gennemføres. I min optik er mødets indhold en direkte indoktrinering af politikerne fra vindmølleindustriens side med ensidige informationer - altså en one way kommunikation fra fortalere for opsætning af vindmøller. Som en modvægt til disse professionelle aktører er jeg så blevet inviteret til 15 min. taletid. Det er oven i købet blevet præciseret, at det er et lukket møde, og at jeg derfor ikke kan tage »forbundsfæller« med - altså en amatør mod 6-8 professionelle!

Det er absolut uacceptabelt, at man i den grad vægter kun at vil høre fortalere for projektet, som kommer med partsindlæg. Det har intet som helst med den demokratiske proces at gøre ej heller reel viden. Mon de ansvarlige politikere er klar over embedsværkets forsøg på at manipulere byrådet?

Tankevækkende er det, at embedsmand Torsten Sand Christensen (TSC) bevidst fravælger at give politikerne en nuanceret viden på området. Det er trods alt politikerne, der står med ansvaret for en beslutning, der rækker 20-30 år ind i næste generation. Ønsker man at oplyse politikere og give en nuanceret viden, kan forvaltningen altså ikke nøjes med at indkalde professionelle fortalere for projektet og ikke gøre det tilsvarende for kritikere mod projektet. Det er uacceptabelt, at TSC, som planlægger af temamødet, ikke også helt naturligt inviterer Peter Prinds, som har en dybdegående viden på området. En viden som TSC udmærket godt ved vil kunne give politikerne den efterspurgte nuancerede og balancerede viden. Samtidig vil det også være helt naturligt at invitere en nabo, der vil kunne belyse, hvorledes man i praksis oplever at bo tæt på en vindmøllepark, som Lars Raahauge, der i 4 år har boet som nabo til Døstrup Vindmøllepark.

Beslutningen om at stoppe Marsvinslund Møllepark blev taget i PMK-udvalget efter at udvalget grundigt har arbejdet i mange måneder med at få så bred en viden som muligt og har hørt netop fortalere og kritikere for projektet. Udvalget valgte altså at sætte projektet i bero, indtil Sundhedsundersøgelsens konklusioner foreligger, og idet udvalget ikke mener at have den nødvendige viden. På temamødet kan man kun nå at give politikerne en basisviden om hele vindmølleproblematikken, men det forudsætter selvfølgelig at der er ligevægt i informationerne. Hvilket absolut ikke er tilfældet her.

Basalt set er det ganske udmærket med vindenergi, men der mangler helt grundlæggende en ændret og brugbar vindmøllebekendtgørelse. Det er med en møllesten om halsen politikere i dag træffer afgørelser i vindmølleprojekter.

Derfor vil jeg meget gerne give min invitation videre til Lars Raahauge - såfremt indbydelsen bliver til et to-sporet informationsmøde, hvor man kan få saglig, faktuel viden og evidens på bordet, og jeg forventer at Lars Raahauge kan være i selskab med »forbundsfæller«, ligesom vindmølleindustrien har sine forbundsfæller med.