Det er bare ikke i orden at lukke lydavisen

2. december 2020, 12.22

Foto: Martin Ballund

BESPARELSER Nu skal omkring 100 blinde og svagtseende angivelig miste deres lydavis, fremgår det af mandagens avis. Som led i en kommunal besparelse skal det ikke længere være muligt at tilbyde denne lydavis til gavn for blinde og svagtseende.

For overfor dét, står nedlukning af lydavis til 50.000 kr. som frivillige, i samarbejde med hjælp fra biblioteket skaber. Som tilgodeser vore handicappede medborgere, der ikke har samme muligheder som »fritidsfolket«... Det er bare ikke i orden.

Niels Bøgholm

Jeg har tidligere henledt opmærksomheden på kommunalt støtte på 6 millioner kroner over tre år, til et »outdoorsinstitut«, som uforståeligt.

Jeg har efterspurgt dokumenteret grundlag for denne bevilling. Men ingen i outdoorudvalget, bestående af i alt 7 medlemmer, eller i støtteforening, hvor borgmesteren og Hans Okholm sidder, vil svare! Det forstår jeg godt, for det er svært at argumentere for en forskning, som ingen aner hvad går ud på, og som ikke allerede ér afdækket, eller er i handling f.eks fra SDU? For slet ikke tale om, hvordan økonomien er skruet sammen?

Men nu da beslutningen er ført ud i livet, og man er i gang med etablering under ledelse af formanden Mads Rugholm, som foruden at være instituttets formand, også sidder i outdoorudvalget, kunne man passende afskaffe dette udvalg. For - som det hedder - herefter skal instituttet klare sig selv økonomisk!

Formanden for outdoorudvalget Mads Frandsen, Venstre, modtager i vederlag 187.477 kr. De tre byrådsmedlemmer i udvalget, henholdsvis én fra Venstre, én SF’er og én socialdemokrat, modtager hver 17.924 kr. Hvad de tre »menige« honoreres med, er uvist, men mon ikke de får et beløb svarende til de menige byrådsmedlemmer, og formanden for instituttet mere. Det er lidt uvist, da økonomien omkring instituttet ikke oplyses?

Læs også
Spares væk: Svagtseende mister lydavis
Abonnement
Læs også
Ellen kan ikke undvære sin lydavis
Abonnement

Jeg nævner disse beløb for at sætte tingene i perspektiv ... For overfor dét, står nedlukning af lydavis til 50.000 kr. som frivillige, i samarbejde med hjælp fra biblioteket skaber. Som tilgodeser vore handicappede medborgere, der ikke har samme muligheder som »fritidsfolket«... Men samtidig bevilger man rask væk millioner, og aflønner medlemmer i et oprettet udvalg, fordi særinteresser har de rette kontakter og forbindelser.

Det er bare ikke i orden.