Grundsalg: Leger Silkeborg Kommune kispus med Sølystvej-grunden?

19. juli 2019, 12.41

UDBUD Det er mærkelig og påfaldende at læse i MJA, at kommunen har solgt hjørnegrunden på Sølystvej og Borgergade, uden at det på forhånd har været nævnt i MJA eller Ekstra Posten. De fleste andre ejendomme, kommunen har solgt, har været omtalt i avisen, og det er nok på den måde, at man gøre opmærksomt på et salg, og får flest i tale, som kunne være interesseret i at byde på det.

Det er også på den måde, at kommunen kunne opnå den højeste pris for grunden til gavn for alle borger i kommunen. Påfaldende at kommunen derudover vidste, at der var en gruppe på Sølystvej, som var interesseret i ejendommen uden at gøre dem opmærksom på salget.

Jeg har selv været ind på kommunens ejendomsside i juni, fordi jeg var også muligvis selv interesseret i at give et bud på ejendommen. Der fandt jeg bl.a. detaljer om en anden ejendom, som kommunen havde til sat til salg, nemlig Kulturhuset på Hostrupsgade, hvilket har været omtalt i MJA, mens der var tavshed fra kommunen om Sølystgrunden.

Påfaldende at det var Herm. Rasmussen, som før har haft forkøbsret på grunden, som fik den igen. Var der andre bud? Hvad var prisen, de skulle betale? Ifølge direktør Jan Skytte Pedersen har de fra første gang, de købte grunden, investeret flere hundred tusinde kroner på arkitekter og advokater, som var tilsyneladende spildte penge.

Spildte penge, javel, indtil nu, hvor kommunen, næsten i hemmelighed, har fået lov til at sælge ejendommen igen til det samme byggefirma, hvis de kan lave en belægningsprocent på et lavere niveau end før.

Endelig ville det havde været klogest at vente med salget af grunden, indtil det høje byggeri, som Laban Arkitekter hat tegnet på den anden side af vejen, var færdig, så man kunne fornemme, hvor tæt det bliver, når Sølystvej-grunden klodses op med flere punkthuse med 4, 5 eller 6 etagers ejendomme med luksusboliger.

Efter min mening har kommunen ikke levet op til sin pligt og lovgivningen og har atter engang overhørt borgernes interesse og tilgodeset et byggefirma.

Har man ikke lært noget fra den sidste tids oprør fra borgerne i Silkeborg, eller hvad skal der til før, kommunen fatter det