Grotesk at vindmølleprojekt genoptages

Udgivet:10. april 2019, 12.09

Læsetid:2 minutter

Af Lisbeth Tarri Demstrupvej 25, 8800 Viborg

4 år siden

VINDMØLLER Vi er i den groteske situation, at Silkeborg Byråd igen vælger at gå videre med en ansøgning om tre vindmøller, og nu også med 30 ha. solceller, ved Marsvinslund. Et vindmølleprojekt som også var oppe i 2015. Men blev stemt ned af et stort set enigt byråd. Hvad sker der egentlig her, fristes man til at spørge? Hvorfor overhovedet genoptage det gamle projekt? Dengang, som nu, var der massiv folkelig modstand.

I 2015 besindede politikerne sig, de lyttede til modstanden i befolkningen, og de var lydhøre overfor, at man ikke kunne dokumentere, at der ikke ville være sundhedsrisici, ved at bo tæt på vindmøller. Og det skal Silkeborg Kommune have ros for. Men de skal ikke have ros for at gå videre med stort set det samme projekt efter 3 år.

Siden 2015 er der sket enorme spring inden for vindmølleforskning. Havvindmøller er blevet langt billigere, og forskningen går mod langt større og kraftigere og mere effektive havvindmøller. Landvindmøller er efter min vurdering på retur. Modstanden i lokalområderne er tiltagende og massiv. Det bliver politikerne nødt til at tage alvorligt. Der er allerede flere kommuner, som har indset dette og derfor lavet et stop for flere landvindmøller.

Danmark er et lille tætbefolket land, med et landskab, ikke mindst her i det midtjyske, som har bløde kurver og grønne bakker. Det er et land som simpelthen ikke er velegnet til at drysse vindmølleprojekter ud over, som man drysser peber over sin pasta carbonara. Det store problem, vi har i Danmark, er vores vindmøllebekendtgørelse, som er lavet på ulovlig vis, og under al for stor indflydelse af vindmølleindustrien. 4 gange møllehøjde til nærmeste beboelse er alt, alt for lidt, især med de kæmpehøje vindmøller, der bliver sat op i dag. Før Auken m.fl. lavede vindmøllebekendtgørelsen om, var kravet om afstand til nærmeste nabo 10 gange møllehøjde.

Jeg vil slutte af med, at citere Lars Barfoed, tidligere leder af De Konservative og nuværende formand for Energinet: »Vi har i denne sammenhæng i Energinet et fantastisk projekt, som går ud på, i samarbejde med andre lande, at placere en vindmøllepark: »North Sea Wind Power Hop« langt, langt ude i havet, ude i Doggerbanke, hvor ingen kan se dem, men lave det sammen med en række andre lande, og så lave kabler ind til Tyskland, Holland, England, Danmark osv. derudefra. Vi kan spare en masse penge ved at gøre det i fællesskab«. (Radio24syv,19.03.19).

Forkortet af redaktionen