Kirstian Pihl Lorentzen skriver mindeord om Verner Gorridsen: Afsked med en brav søkriger

Verner Gorridsen blev torsdag bisat fra Ans Kirke. Det var en afsked med et stort og højt respekteret menneske, der spredte stor glæde og gavn til andre, skriver Kirstian Pihl Lorentzen herunder

Udgivet:10. marts 2023, 10.42

Læsetid:3 minutter

Verner Gorridsen (til venstre) og Kristian Pihl Lorentzen ved Tange Sø, som de begge kæmpede for.

Fra Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans By, har vi modtaget følgende mindeord:

Torsdag tog vi i Ans Kirke en smuk og værdig afsked med min gode ven, mentor og kampfælle, Verner Gorridsen.

Jeg mindes Verner som en fantastisk person, der udrettede store ting til gavn for andre i hans lange liv. Ikke mindst hans mangeårige gerning som dygtig og uhyre pligtopfyldende praktiserende læge i Ans vil blive husket af Verners patienter, der værdsætte hans humor og sjældne evne til tale med folk, så man gik fra klinikken i godt humør.

Verner Gorridsen var en engageret frivillig ildsjæl, der ved siden af den travle lægegerning tog sig tid til frivilligt arbejde til gavn for lokalområdet. Det gjaldt eksempelvis sidst i 60’erne, da Verner var en drivende kraft i etableringen af Ans Fritidscenter med moderne svømmehal. Verner tog også en tørn som formand for skolekommissionen, foruden han bestred en række andre tillidsposter. Alt sammen ved siden af den travle lægegerning og et godt familieliv med Ally og deres tre børn.

Jeg mindes med glæde og taknemlighed de mange hyggelige møder på Hjortevej og Tangeværket, hvor vi drøftede strategi, aktiviteter og pakkede breve til de tusinder af medlemmer, der hurtigt sluttede sig til kampen for sø og værk.

Sammen i kampen for søen

Jeg selv havde den store fornøjelse at arbejde tæt sammen med Verner på adskillige projekter, herunder etableringen af festivalpladsen Ans Søbred samt - ikke mindst - kampen for bevarelse af naturperlen Tange Sø, der for alvor tog fart i 1995, hvor vi sammen med andre lokale ildsjæle og naturelskere mødtes på Ans Kro for at stifte Foreningen til bevarelse af Tange Sø. Verner blev naturligvis valgt som foreningens markante og flittige formand. Jeg blev selv valgt til sekretær i foreningen, men Verner forfremmede mig hurtigt til »generalsekretær« med slet skjult humor og tanke på mit daglige arbejde som officer i Hæren.

Jeg mindes med glæde og taknemlighed de mange hyggelige møder på Hjortevej og Tangeværket, hvor vi drøftede strategi, aktiviteter og pakkede breve til de tusinder af medlemmer, der hurtigt sluttede sig til kampen for sø og værk. Og det var aldrig kedeligt. Verner havde vid, visdom og en humor, som vi andre nød godt af. Og der var aldrig pinlig stilhed ved møderne - Verner evnede at holde gang i snakken.

Verner Gorridsen vil altid blive husket og respekteret som den store midtjyske søkriger, der ofrede tusindvis af timer på denne vigtige sag.

Jeg kunne godt have undt Verner at opleve den endelige beslutning om søens bevarelse - en beslutning der forhåbentligt træffes på Christiansborg senest i 2024. Jeg er ikke i tvivl om, at en varig sikring af søen og et fungerende grønt vandkraftværk er inden for rækkevidde. Ikke mindst takket være Verner Gorridsens utrættelige indsats med at formidle fakta og saglige argumenter for Tange Søs bevarelse, herunder de store rekreative og kulturhistoriske værdier.

Jeg er også dybt taknemlig for den rådgivning og opbakning, som Verner Gorridsen begunstigede mig med i mine 29 år som lokalt valgt byrådsmedlem og folketingsmedlem. Verners råd og vink var altid værd at lytte til.

Nu har vi taget afsked med et stort og højt respekteret menneske, der spredte stor glæde og gavn til andre. En lokal ildsjæl og en hædersmand uden sidestykke.

Æret være Verner Gorridsens minde!

Læs også
<span>Nekrolog:</span> Søkrigeren fra Ans er gået fra borde <span>Nekrolog:</span> Søkrigeren fra Ans er gået fra borde
Læs også:
Nekrolog: Søkrigeren fra Ans er gået fra borde

Indlæser debat