Burbørn og skovbørnehaver - skal det være fremtiden

10. oktober 2019, 12.09

C-KVALITET »Det kræver ikke meget andet end en bålhytte og et hus, så er vi kørende«, udtaler Thomas Cordtz på et byrådsmøde, hvor kommunens politikere debatterede kapacitetsproblemer på dagtilbudsområdet.

Med den nye regering blev der lovet flere hænder til børn i daginstitutioner, og lige nu arbejder pædagoger i Skanderborg Kommunes daginstitutioner på højtryk for at implementere den nye styrkede læreplan, som blev vedtaget af Folketinget i 2018. En læreplan som skal sikre, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Men virkeligheden er en helt anden, når de folkevalgte i Skanderborg Kommune debatterer budget og nye daginstitutionspladser. Her er visionerne kvalitetsklasse C, alternative løsninger, besparelser og effektivisering. Hvor er alle de gode intentioner fra kommunens børnepolitik henne i den debat?

Forskning har vist, at daginstitutioner af høj kvalitet har en markant positiv betydning for børns læring, trivsel og udvikling, særligt for børn i udsatte positioner. Skanderborg Kommune har dygtige ansatte som hver dag leverer en indsats af høj kvalitet i institutionerne, men de kan ikke gøre det selv. Det er politikernes ansvar, at rammerne og de fysiske vilkår børn og ansatte tilbydes også har en kvalitet, der understøtter det gode børneliv, alle børn har ret til.