Silkeborg Forsyning: Utilfredsstillende tømning i 2019

Renovatør sagde uretmæssigt op ifølge det kommunaltejede selskab

11. juni 2020, 11.38

Silkeborg Forsyning A/S ejes af Silkeborg Kommune og er overordnet ansvarlig for vandforsyning, spildevand, varmeforsyning og affald i kommunen. Foto: Jakob Stigsen Andersen

SILKEBORG Ved årsskiftet var det farvel til tyskejede Remondis og goddag til selskabet HCS A/S, som i stedet overtog håndteringen af borgernes affald og genanvendelse hos Silkeborg Forsyning.

Af det lokale forsyningsselskabs årsrapport fremgår det, at tiden med Remondis var en utilfredsstillende periode.

- Koncernens forsyningsområder har i regnskabsåret haft en god forsyningssikkerhed, og kvaliteten af de solgte ydelser har været tilfredsstillende. Årets drift i Silkeborg Genbrug & Affald A/S har dog været påvirket af en renovatørs uretmæssige opsigelse af en længerevarende aftale, ligesom kvaliteten af tømning af beholdere i 2019 ikke har levet op til forventningerne. Dette er forbedret i 2020 i forbindelse med, at en ny renovatør har overtaget indsamlingsopgaven, skriver Silkeborg Forsyning - det sidste adresseret til HCS A/S.

En mild vinter...