112

Stort gylleudslip i Sejling

Ved en fejl flød gylletank over, så tonsvis af svinegylle rendte ud på jorden og videre ned i Lemming Å

25. marts 2020, 15.23

Det er uvist, hvordan det kunne gå til, at der blev fyldt så meget svinegylle på en gylletank, at den flød over. Arkivfoto

SEJLING En større forurening af Lemming Å blev afværget, da en en gylletank tirsdag aften flød over.

Uheldet skete på Ørevadbrovej 14 i Sejling.

- Under påfyldning af en gylletank løb den over. Der er nogen usikkerhed omkring, hvor længe det stod på, men der er røget mange tons gylle ud, siger Lasse Magnussen, der er indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning.

Alarmen indløb klokken 18.15. Da Lasse Magnussen nåede frem havde den pågældende landmand allerede rekvireret flere slamsugere til at suge svinegyllen op.

- Der var tale om, at der muligvis var løbet 30 tons gylle ud på jorden. Men det er svært at sige. Der kan også være tale om en større mængde, siger indsatslederen.

Gyllen løb ned over marker, i grøfter og videre ned i Lemming Å - omkring 600 meter væk fra tanken.

Der blev tilkaldt flere slamsugere og der blev gravet en rende, som forhindrede videre udsivning til åen. Gyllen blev ledt til et hul på marken, hvorfra slamsugere sugede gyllen op.

Fire-fem slamsugere blev sat ind i indsatsen.

Lasse Magnussen tilkaldte Dansk Miljørådgivning (DMR), der samarbejder med Silkeborg Kommune. DMR tog prøver af den udsivende gylle. Særligt vigtigt var gyllens indvirken på vandmiljøet.

Morten Jespersen, der er natur og miljøchef ved Silkeborg Kommune, oplyser, at vandprøverne blandt andet måler på indholdet af kvælstofforbindelser og iltindholdet i vandløbet.

- Prøveresultaterne viser, at der ikke er sket en væsentlig forurening af åen, siger Morten Jespersen.

Oprydningsarbejdet stod på tirsdag aften og skulle også fortsætte onsdag.

Da vandmiljøet ikke er blevet nævneværdigt påvirket, og eftersom landbruget hurtigt fik sat flere afværgeforanstaltninger i værk, så vurderer natur- og miljøchefen umiddelbart, at kommunen ikke vil gøre mere ved forureningssagen.