Ældre skal have flere valgmuligheder

Udgivet:09. november 2021, 13.09

Læsetid:1 minut

Af Flemming Thomassen Michael Jensen, Gert Jensen, Simon Buus Olsen og Susanne Rokkjær. Kandidater til Favrskov Byråd for Venstre

2 år siden

ÆLDRE-POLITIK Favrskov skal være en god kommune at blive ældre i. Venstre vil sikre, at der er et tilstrækkeligt antal plejeboliger og ser positivt på mulighederne for at etablere flere friplejehjem.

Det vurderes vigtigt, at der kan opnås mest mulig selvbestemmelse og frihed til den ældre sådan, at der kan vælges netop de tilbud, der opfylder den enkelte borgers behov bedst muligt.

Desværre oplever mange ældre, at vejen til et tilbud er forbundet med en vis træghed. Venstre vil etablere en ældrerådgiverfunktion bl.a. med henblik på at lette borgernes adgang til tilbud og til reel medbestemmelse.

Inddragelse af pårørende prioriteres højt, da det kan være medvirkende til, at den ældre kan fastholde betydningsfulde relationer i en værdig og gensidig sammenhæng.

Et konstruktivt samarbejde med Ældrerådet og de frivillige organisationer inden for området vil blive prioriteret højt.

Venstre ønsker at afprøve nye måder at organisere arbejdet i ældreplejen på. Formålet er at sikre høj kvalitet og brugertilfredshed. Der bør arbejdes på at reducere unødvendige dokumentationskrav, og på at ældre har færrest mulige personaleskift i hverdagen. Det er intentionen at anvende erfaringer fra andre kommuner med at inddrage pårørende i brugerundersøgelser.

Indsatser på sundhedsområdet vurderes væsentlige i sammenhæng med indsatser på ældreområdet. Vi ved, at der bliver tiltagende flere kronisk syge i takt med at befolkningen bliver ældre. Derfor ønsker Venstre at udvide funktionerne og indsatserne i det lokale sundhedsvæsen. Styrkelse af indsatser mod ensomhed og mistrivsel indgår som et væsentligt element i ønsket om at forstærke de lokale tilbud.

Venstre ønsker at inddrage borgerne med henblik på at udarbejde en langsigtet udviklingsstrategi for området.