Drop forlægning af Søvej og gennemfør Drewsensvej vest

1. december 2020, 12.50

TRAFIKPLANER Om få år er planen at flytte Søvej bag om rådhuset. Spørgsmålet er, om vejen overhovedet er nødvendig i fremtidens Silkeborg?

Med ambitionerne omkring Søfronten og målet om at skabe plads til mennesker, kan det diskuteres, om der er brug for at fastholde flytning af Søvej til et område, der er udset til at være et nyt byrum, hvor kunstmuseum, outdooraktiviteter, rekreative arealer og adgang til søen skal være det bærende for fremtiden.

Netop Drewsensvej vest vil sikre, at de store investeringer i infrastrukturen i Silkeborg vil blive udnyttet fuldt og gøre det helt naturligt, at trafik ud af midtbyen, foregår rundt om midtbyen og ikke igennem

Rune Kristensen

En visionær plan for Søvej kan være, at der i hver ende etableres en P-kælder under jorden. Hvilket vil betyde, at man drejer ind ved Godthåbsvej og kører i en p-kælder og det samme omkring Jyske Bank, med mulighed for at benytte Rådhusgade med P-kælderen under Torvet. Dermed vil fremtidens Søvej ikke blive for gennemgående biltrafik.

Planen hænger godt sammen med den overordnede modernisering af infrastrukturen i Silkeborg, og for de investeringer der i de her år er i gang. Det handler om vejføringen fra Lyngbygade i Sydbyen og til Kejlstrupvej i Alderslyst - der snart er tosporet i begge retninger. Næste skridt sker med åbning af Nordskovvej, der sammen med Christian 8.s Vej vil skabe et naturligt flow rundt og ud af byen. Den sidste etape, der mangler og som kan fjerne behovet for Søvej, er Drewsensvej Vest.

Netop Drewsensvej vest vil sikre, at de store investeringer i infrastrukturen i Silkeborg vil blive udnyttet fuldt og gøre det helt naturligt, at trafik ud af midtbyen, foregår rundt om midtbyen og ikke igennem. Drewsensvej Vest vil indtil byrådet tager fat i sidste etape være det sidste skridt i en stor plan for infrastrukturen i Silkeborg - der er en svær politisk beslutning - men nødvendig for at håndtere den øgede mængde af trafik fra Midt- og Sydbyen, der skal ud på Ringvejen.