Kommunen lukker tilbud om børnepasning i ydertimerne

6. maj 2019, 10.14

FAVRSKOV Børnehuset Ellemose i Hadsten har som et forsøg kørt med udvidet åbningstid om morgenen og om aftenen for at tilgodese forældre med skæve arbejdstider.

Men for få bruger tilbuddet til at det kan fortsætte. Det mener Byrådet, som har besluttet at ordningen skal ophøre til nytår.

Siden 1. august 2018 har der været forsøg med udvidet åbningstid fra kl. 6-6.30 og fra kl. 17-18 for at tilgodese de forældre, der har brug for pasning i ydertimerne.

Ordningen er nu blevet evalueret med en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Godt 60 procent af forældrene har deltaget i undersøgelsen.

I gennemsnit har der været indskrevet 1,4 børn i morgenpasning og 1,5 børn i aftenpasning i perioden.

De forældre, der benytter ordningen, svarer, at de er tilfredse med tilbuddet. På spørgsmålet om, hvorfor man ikke benytter ordningen, svarer cirka 90 procent, at det skyldes, at de ikke har behovet.

Siden forsøgsordningen med den udvidede åbningstid blev igangsat, er dagtilbudsloven blevet revideret. Det betyder, at man nu som forældre har mulighed for at vælge et kombinationstilbud, hvis man har et arbejdsbetinget behov for pasning i ydertimerne, aften eller weekender.

Tilbuddet giver mulighed for, at man kan have en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig få tilskud til fleksibel pasning.

Den fleksible pasning betyder, at barnet eksempelvis kan blive passet hjemme af én barnet kender, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.