Vejen, der blev til en redningskrans

Udgivet:14. januar 2022, 12.26

Læsetid:3 minutter

Af Ove Knudsen. Brokhusvej 17 Kjellerup

1 år siden

HÆRVEJSMOTORVEJEN Hans Krabbes leder fra 12.01. 2022 hedder »Vejen til udvikling«, og hans ærinde synes at være at jorde de formastelige borgere, der vil varetage deres interesser i en demokratisk debat om, hvordan et offentligt anlæg skal påvirke deres lokalområde.

Tværtimod vil følgerne af en motorvej med ganske få passagemuligheder og langt lettere adgang til Viborg være et tab af store dele af Kjellerups handelsopland mod nord og vest
Ove Knudsen

Han karakteriserer arrogant de mennesker, der forsøger at sikre en hensyntagende linjeføring som modstandere, underforstået, folk som overhovedet ikke vil have en motorvej (jf. reference til »Jyder mod overflødige motorveje«. Han fabulerer om potentiale for en vældig udvikling i Kjellerup (og måske Thorning), hvis vejen føres gennem området mellem de to byer. Men mon ikke der er tale om ønsketænkning, som ikke understøttes af virkeligheden, da Kjellerup ikke opnår nogen styrkeposition blot ved at ligge nogle km fra en motorvej, når der kun er få km til Viborg (21) og Silkeborg (14). Begge byer med langt større tiltrækningskraft for både erhverv og bosætning i kraft af højere serviceudbud, større bymiljøer og med andre overordnede trafikforbindelser i alle retninger. Derfor virker Hans Krabbes påstande om udviklingsmulighederne med udgangspunkt i erfaringerne fra Silkeborg, som et skønmaleri.

Tværtimod vil følgerne af en motorvej med ganske få passagemuligheder og langt lettere adgang til Viborg være et tab af store dele af Kjellerups handelsopland mod nord og vest. Kjellerups mulighed for at få en væsentlig udvikling baseret på Hærvejsmotorvejen blev allerede forpasset, da forligspartierne sagde nej til den oprindelige korridor B og linjeføring Ø2 (lige øst om Kjellerup til Silkeborg).

Når adgangen herefter af Vejdirektoratet er placeret mindst 5-10 km fra Kjellerup, ligner vejen blot en fjern omfartsvej, og det kan ikke være afgørende for Kjellerups udviklingsmuligheder, hvis denne afstand forøges lidt for at tage hensyn til mange mennesker livsvilkår.

Det er jo rart at høre, at Hans Krabbe synes, at mennesker, der rammes af motorvejen, skal behandles ordentligt. Men hans gengivelse af Vejdirektoratets påstande om, at det kan ske med effektiv støjsikring, får det til at klinge hult, når direktoratets egne forundersøgelser opererer med støjbelastningsafstande fra vejen på 1,5 km ved 53 dB, ca. 830 m ved 58 dB og ca. 415 m ved 65 dB. Med andre ord, vil en lang række ejendomme i en 3 km bred bræmme omkring motorvejen risikere at få så høje støjgener, at de uden en reel erstatning, vil være usælgelige, umulige at belåne og få et så stort værditab, at ejerne må gå fra boligen uden at kunne købe en ny.

Læs også
Vejen til udvikling Vejen til udvikling
Læs også:
Vejen til udvikling

Kære Hans Krabbe, vi, der ønsker en VVM-undersøgelse af en linjeføring, der både tager hensyn til mennesker og natur samt giver transportløsninger, der kan aflaste rute 13 og på sigt E 45, er ikke en flok rabiate motorvejsmodstandere. Men vi er heller ikke naive i forhold til udokumenterede påstande om en motorvejs-genereret udvikling i Kjellerup, når motorvejen under alle omstændigheder føres forbi byen som en fjern omfartsvej.

SVAR

Kære Ove Knudsen ...

Tak for dit læserbrev. Det understøtter, at Midtjyllands Avis som lokalt medie har en vigtig rolle at spille både nu og når der i mange år frem skal informeres og debatteres om den kommende Hærvejsmotorvej.

Jeg er ked af, at du finder tonen i lederen arrogant. Det har jeg svært ved at genkende efter et par gennemlæsninger. Og det var ikke intentionen.

Til gengæld glæder jeg mig over, at du noterer, at det ligger mig på sinde, at alle, der påvirkes af det kommende anlægsarbejde, skal behandles ordentligt.

En leder er ikke et bud på en objektiv sandhed. Men derimod udtryk for en holdning.

Og Midtjyllands Avis’ holdning er, at en Hærvejsmotorvej bliver en gevinst for Jylland i almindelighed og vores område i særdeleshed.

Men selvfølgelig får det store konsekvenser for mange mennesker, hvad vi netop dokumenterer i disse dage.

Dem skal vi naturligvis også være talerør for.

Derfor kan jeg også love, at dækningen af den kommende Hærvejsmotorvej bliver et satsningsområde for avisen i mange år frem.