Kæmp for det du har kært

1. maj 2019, 12.39

BYUDVIKLING Orla Madsen havde den d. 26.04.19 et læserbrev i Midtjyllands Avis omhandlende en ny forening, der er dannet til afvikling af Silkeborg.

Det er forbigået min opmærksomhed, trods min daglige avislæsning, at en sådan forening er dannet. Jeg tilskriver min uvidenhed den megen omtale foreningen Skøn på Silkeborg har fået.

Orla Madsen anfører i sit indlæg, at de omkring liggende byer er misundelige på os, og den udvikling der sker. Befolkningstilvækst har de øvrige østjyske kommuner ligeledes, så det er formodentlig ikke på det område vores naboer er misundelige.

Men vækst kræver, at man lejlighedsvis stopper op og reflekterer over, hvad der sker - lad mig nævne nogle af de tanker jeg og mange andre går med:

Handelslivet og vækst:

For indtil et år siden skulle der bygges et torvecenter med ca. 50 nye butikker for at tilsikre, at Silkeborg også i fremtiden skulle være en af de 10 handelsbyer i Danmark, man handlede i.

Denne visionære politiske beslutning om at skille sig ud fra de øvrige byer, er nu ændret til en massiv udbygning af området omkring Fredensgade med boliger afsluttet med et 22 etager højt byggeri på hjørnet ved Fredensgade og Christian 8.s Vej.

Det hjælper blot ikke vores handelsliv. Jeg har ikke set eller hørt til nogen plan efterfølgende fra politisk side - hvad gør vi så - for at bevare og udbygge vores handelsliv, så vi fastholder visionen om, at vi er en af de 10 byer, man også i fremadrettet vil handle i?

Betyder det så, at vi i fremtiden skal køre til Aarhus eller Herning - og var det det, vi ville ?

Nu hedder det massiv byfortætning i midtbyen, med deraf øget trafikintensitet. Er det det som Viborg, Herning, Aarhus er misundelige over?

Er byfortætningen i midtbyen en politisk vision, eller er det baseret på investor ønsker, eller er det for at bevare vores handelsliv, eller?

Sygehus og vækst:

Big is beautiful er mantraet i disse år - se blot på vores effektive lille sygehus - der konstant er i fare for at blive lukket, selv om vi aldrig har været flere i Silkeborg kommune.

Får vi en døgnåben skadestue eller fødeafdeling tilbage, hvis vi bliver flere indbyggere?

Såvel skadestue som fødsel foregår nu i Viborg, og vi har en døgnåben akutklinik i en kommune med 95.000 indbyggere.

Er det det Viborg/Herning/Aarhus er misundelige over?

Er der for øvrigt ikke noget med, at mange borgere her i byen har kæmpet ihærdigt mod denne afvikling af vort sygehus som regionen kalder for udvikling.

Højhuse og vækst:

Hvor mange mennesker skal der bo i Silkeborg midtby - og skal vi, som vi er begyndt på, fortsætte med at rive huse ned for at give plads til bredere veje i midtbyen, for igen at kompensere ved at bygge i højden?

Hvorfor er det i indre by, der skal bygges i højden - hvad er visionen i dette? - er 22 et magisk tal fra en tryllehat?

Skal Silkeborg være Danmarks svar på Manhatten? (det kunne jo i sig selv være en politisk vision!)

Jeg skal blot konstatere, at det er endog meget få steder i landet, om nogen, hvor man er så »visionær«, at man tillader et så massivt byggeri på 3-5-7 samt 22 etager i indre by og klos op af byens kirke.

Er det det som Viborg, Herning, Aarhus er misundelige over?

Om massiv byfortætning i midtbyen og fremtidige højhuse på 10-22-? etager, giver en bedre by og livskvalitet for os der er borgere i Silkeborg by og kommune, det vil jeg gerne være med til at diskuterer, for de beslutninger, vi tager i disse år, rækker 75 til 150 år frem.

Indbyggertallet og vækst:

Hvor er argumentet for, at det er vigtig for Silkeborg at blive 105.000 indbyggere?

For at bevare velfærden lyder svaret fra politisk side.

Jeg spørger blot, får man mere velfærd ved 105.000 indbyggere end ved 95.000 indbyggere? Hvorfor så ikke være 150.000 indbygger eller mere?

Hvilke fordele giver det os, der er borgere i kommunen i dag, at vi bliver flere?

Vi er i forvejen en kommune, hvor skatteindtægterne er over landsgennemsnittet, så det er vel ikke det, der er argumentet for at bevare velfærd?

Vi kan, og vi skal udviklingen - men det gør ikke noget, det er gennemtænkt og fuldt belyst.

For mig er det ikke et spørgsmål om at være for eller imod - men mere - at beslutninger skal tages på et oplyst grundlag og i »sync« med borgerne.

Jeg savner svarene som lige nu blæser i vinden, mens vi kører derud af med speederen i bund.

Vi i Skøn på Silkeborg er klar til at tage debatten konstruktivt om den fælles fremtid for os og de kommende generationer, såvel med de folkevalgte som vores medborgere i Silkeborg.

Læs også
Forening til afvikling af Silkeborg ...