Rute 26 - hold jer til sandheden

Udgivet:28. maj 2021, 12.18

Læsetid:2 minutter

Den nordlige forlægning ses i Favrskovs kommuneplan fra 2009.

Af Kristian Lindskov. Hedevej 27 Herskind Hede.

2 år siden

Rute 26 Byrådsmedlem Niels Kallehave DF, Favrskov Byråd, oplyste den 17. maj i Midtjyllands Avis, at Folketinget helt tilbage i 2007 besluttede den linjeføring, der gælder i dag.

Det er ikke korrekt.

I 1990 vedtog Folketinget ved lov, at Viborgvej kunne anlægges gennem det fredede areal nord for Lading Sø og syd for den nuværende Viborgvej.

I 2005 blev der i Regionsplanen foretaget arealreservation til forlægning af Viborgvej, nord om Lading for at hindre konflikt med byggerier.

Aarhus Kommune, Favrskov Kommune og Skanderborg Kommune burde som en selvfølge beskytte fredningen omkring Lading Sø, Borum Eshøj og kulturarvsarealet, samt den unikke natur i området
Kristian Lindskov

I 2006 udgav Vejdirektoratet rapport 300 vedr. rute 26, Viborgvej, hvor der bl.a. står: Der er derfor skitseret en alternativ linjeføring nord om Lading.

Favrskov Kommune ønskede forlægningen af Viborgvej nord om Lading By, hvilket bl.a. kan ses i Favrskovs Kommuneplan fra 2009. Favrskov Kommune planlagde bebyggelse mellem den eksisterende bebyggelse og helt op til den planlagte omfartsvej nord om byen.

Favrskov Kommune har i lokalplaner om udstykninger til boliger helt frem til april 2014 indtegnet en linjeføring nord om Lading.

I 2010 iværksatte Vejdirektoratet VVM-undersøgelse af tre mulige linjeføringer omkring Lading Sø.

Favrskov Byråd ændrede pludselig holdning, idet de nu ønskede at Rute 26 gik syd om Lading Sø. Favrskov Kommune iværksatte herefter en kampagne med mange faktuelle fejl.

I 2012 udkom VVM redegørelsen og Vejdirektoratet anbefalede Transportministeren at linjeføring Nord skulle lægges til grund for udbygningen af linjeføring 26.

I 2014 besluttede transportudvalget og Folketinget under stor påvirkning af Favrskov Kommune, at den sydlige linjeføring skulle benyttes og gik derved imod Vejdirektoratets anbefaling.

I 2020 fremsendte Favrskov Kommune sammen med Viborg, Silkeborg og Aarhus Kommune, i hemmelighed et nyt forslag om rute 26, til Transportministeren.

De foreslår at ændre motorvejen til en motortrafikvej, hvor der er ændret godt 40 procent af linjeføringen, i forhold til den besluttede linjeføring i 2014.

De ønsker dog stadig at benytte linjeføring syd som går gennem fredningen omkring Lading Sø, den går over Borum Møllebæk på en 225 meter lang og 17 meter høj bro og den gennemskærer et stort område af Kulturarvsarealet nord for Borum Eshøj.

Læs også
Ny debat om linjeføring skaber usikkerhed Ny debat om linjeføring skaber usikkerhed
Læs også
Ny debat om linjeføring skaber usikkerhed

Aarhus Kommune, Favrskov Kommune og Skanderborg Kommune burde som en selvfølge beskytte fredningen omkring Lading Sø, Borum Eshøj og kulturarvsarealet, samt den unikke natur i området.

Det samme burde de politiske partier også gøre, idet de slår sig op på at være »grønne«.