Gør succeshistorien permanent

Udgivet:06. september 2022, 10.12

Læsetid:2 minutter

Af Pia Medum Bennetsen. På vegne af Sygepleje TR-kollegiet i sundhed og omsorg Silkeborg Kommune

1 år siden

SUNDHED Vi sygeplejersker i Silkeborg Kommune vil gerne sige tak til politikerne. Fordi I valgte at lave en budgetudvidelse for 2022 og 2023 på syv mio. kr. om året.

Hvad betyder det helt konkret?

16 sygeplejersker er blevet ansat, hvilket har gjort en verden til forskel for borgere og ansatte. Ret luksus i en tid, hvor riget fattes penge?

Sådan tænker vi sygeplejersker på ingen måde. Det var tvingende nødvendigt, hvis vi skulle kunne stå på mål for den kvalitet, vi leverer og vil beholde den autorisation vi som sygeplejersker er afhængige af.

Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune har været præget af en ustabil økonomi og udsigt til besparelser i en efterhånden kontinuerlig strøm.

Det havde affødt et stort arbejdspres og et så lavt antal sygeplejersker ansat, at vi end ikke kunne levere nødberedskab under konflikten i 2021, præcis som vi fik pålæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed om grundet mangelfuld dokumentation.

Det har gjort en stor forskel i arbejdet som sygeplejerske i Silkeborg Kommune, at vi er blevet opnormeret. En opnormering borgerne og de pårørende oplever fordelene af. Vi har i år, indtil videre, kunne levere sygepleje på et niveau, hvor patientsikkerheden ikke hele tiden er udfordret og hvor vi samtidig er godt på vej til at kunne leve op til den dokumentationspraksis, som lovgivningen foreskriver. Sidegevinsten er, at vi har forbedret evnen til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Kommunen er blevet en mere attraktiv arbejdsplads.

I sundhedsvæsenet sker der i disse år en kontinuerlig opgaveglidning fra regioner til kommuner. Patienterne udskrives med meget komplekse sygdomsproblematikker, som kræver at sygeplejerskerne har et stort fagligt overblik, da vi kontinuerligt skal løfte vores faglige niveau. Vi vil meget gerne yde sygepleje til disse borgere i eget hjem, men det kræver den rette bemanding. Vi er derfor meget bekymrede for, at I skulle nå til den konklusion, midt i den store spareøvelse, at bevillingen ikke fortsætter i 2023.

Vi kan ikke forestille os, hvad det kunne komme til at betyde for patientsikkerheden! For den enkelte borger betyder kompetente sygeplejersker og en vis kontinuitet alt. Flere undersøgelser understøtter vores erfaring: Når sygeplejersker kender deres borgere, er det medvirkende til at vi hurtigere og bedre kan reagere, hvis deres tilstand forandrer sig - herunder også deres behov. Derfor ser vi bevillingen på de syv mio. kr. som nødvendig og håber, at den ikke bare fortsætter i 2023, men også gøres permanent. Så vi kan fortsætte den positive udvikling til gavn for såvel borgere som ansatte i kommunen.