Varme hænder eller teknologi i ældreplejen?

8. januar 2020, 12.34

ENSOMHED Ældrerådet i Favrskov kommune ønsker, at ensomhed bekæmpes også blandt ældre. Ensomhed tager livsværdi fra mennesker. Samtidig ved vi, der kommer mere velfærdsteknologi ind i ældreplejen.

Der er brug for en etisk debat blandt politikere og beslutningstagere i ældreplejen. Hvilket samfund er det, vi ønsker i fremtiden? Er det øget brug af velfærdsteknologi, og måske derved fremme at der bliver flere ensomme. Udviklingen går så stærkt, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad teknologien kan bruges til i fremtiden. Men vi er jo alle sårbare.

Hvilket samfund ønsker vi for vore ældre medborgere, som har brug for hjælp til at klare hverdagen? Er det mere teknologi og færre varme hænder, eller hvilke overvejelser skal der være om fremtidens pleje? Hvor langt er det værdigt at gå i at fratage vore ældre medborgere kontakt med mennesker med varme hænder og i stedet erstatte hjælpen med teknologiske hjælpemidler og måske derved fremme ensomhed?

I den kommende ti års periode vil der i Favrskov Kommunen være en vækst af personer over 60 år på ca. 21% eller omkring 2500 personer. Det er nærliggende uden skrupler at tage alle muligheder for velfærdsteknologi i brug i ældreplejen og derved lettere få økonomien til at hænger sammen.

Men der er ingen lette svar på de dilemmaer, der opstår de kommende år. Der bliver måske også mangel på personale i ældreplejen om få år. Ældrerådet foreslår derfor, der holdes en konference her i kommunen, hvor der fokuseres og skabes en bevidsthed om de etiske dilemmaer, der opstår i dette spændingsfelt.

Ældrerådet er meget enig med borgmesteren, når han udtaler i sin nytårstale, at tryghed fremmer det gode liv. Men vi kan godt overveje, om trygheden gælder for alle af vore medborgere. Og hvad er det gode liv for vore ældre medborgere, der har brug for hjælp for at få et godt liv? Det kunne en etisk debat være med til at afklare. Etik er jo netop de normer og værdier, der kommer til udtryk, når vi møder andre mennesker.