Demokratiets forfald

20. november 2020, 11.37

BLOKPOLITIK Det amerikanske præsidentvalg viste farligheden i demokratiets degeneration til en kamp mellem to partier/blokke. Afstemningsprocessen bliver en valgkamp. På engelsk campaign, fra latin slagmark. Her efterlades en taber, der kun drømmer om hævn.

Der bør i stedet lægges op til samarbejde ved dannelse af en samlingsregering med deltagelse af samtlige partier. Dertil folkeafstemninger om de vigtigste emner.