Lad os udvikle landbruget og beholde arbejdspladserne

15. september 2021, 12.40

LANDBRUGSUDSPIL Regeringens seneste landbrugsudspil lægger op til en decideret afvikling af dele af landbrugssektoren. Gennemføres udspillet står hele 14.000 danskere til at miste deres arbejde. Det er både dårligt for vores økonomi og uambitiøst på klimaets vegne.

I Det Konservative Folkeparti vil vi udvikle landbruget. Der er nødvendigt, at dansk landbrug reducerer deres CO2-udledninger betragteligt. Men det nytter ikke noget, at vi i processen presser vores virksomheder til udlandet og fordriver landmændene fra deres gårde.

Efterspørgslen på fødevarer forbliver den samme, så produktionen vil blot flytte til udlandet. Det efterlader Danmark fattigere, mens produktionen potentielt finder sted i et land med mindre klimaregulering

Søren Pape (K)

Derfor har vi sammen med de andre borgerlige partier præsenteret et landbrugs- og klimaudspil, der både reducerer landbrugssektorens CO2-udledninger mere end regeringens udspil, mens de danske arbejdspladser fastholdes.

Hvor regeringen vil omlægge landbrugsstøtten, vil vi blandt andet udvikle landbruget og udtage langt flere hektarer lavbundsjord. Det betyder, at landmændene kan beholde deres gårde, mens Danmark bliver endnu grønnere.

Danmark hæfter kun for 0,1 procent af verdens samlede drivhusgasudledning, derfor nytter vores klimaindsatser kun, hvis vi samtidig kan være til inspiration for vores omverden. Og vi inspirerer næppe nogen ved at presse vores landbrug til udlandet.

Forestil dig lige, at regeringens udspil gennemføres, og talrige landbrug her i Midtjylland må dreje nøglen om. Efterspørgslen på fødevarer forbliver den samme, så produktionen vil blot flytte til udlandet. Det efterlader Danmark fattigere, mens produktionen potentielt finder sted i et land med mindre klimaregulering.

Det gør hverken noget godt for klimaet eller dansk økonomi. Vi bliver nødt til at udvikle landbruget i stedet for at afvikle det gennem regeringens landbrugsudspil. Danmark er allerede et foregangsland i den grønne omstilling. Den position skal vi udnytte.

Vi har nemlig muligheden for at gøre den grønne omstilling til en god forretning, og det ville være dumt at lade være. For hvordan skal vi i fremtiden finansiere vores høje velfærd, hvis vi uden omtanke rundbarberer den danske beskæftigelse?

Jeg vil et rigere og grønnere Danmark. Og det kan godt lade sig gøre. Men det kræver, at vi er villige til at udvikle og investere i landbruget, så danske arbejdspladser kan bestå, og så landbrugssektoren - også i fremtiden - kan være en vigtig bidrager til vores stærke økonomi.

Indlæser debat...