Gødvad Botilbud: Når økonomien overtager fornuften

Udgivet:19. september 2023, 09.43

Læsetid:2 minutter

Af Dorthe Lund Bjørn På vegne af forældregruppen

BESPARELSER Der er budgetforhandlinger i Silkeborg Kommune - og i mange andre kommuner i Danmark. Men i Silkeborg har byrådet fået en »genial« idé: At overtage det regionale botilbud for borgere med autisme, Gødvad Botilbud og Boliger (GBB) - som en besparelse.

Besparelsen skulle være, at borgere fra Silkeborg Kommune kunne anbringes i GBB, og dermed var det muligt at »spare« penge til udgifter til regionen.

Eller måske skal Silkeborg Kommunes renommé som spydspids indenfor autismeområdet pudses?

Og på den måde skabe et populært eftermæle for byrådets politikere.

Det er svært at sige, hvad hensigten er, da alle drøftelser er kørt som lukkede punkter - men det vil ramme de borgere, som bor i GBB nu.

Det vil se ud som en helt almindelig arbejdsgang, hvor et »firma« sælger sit firma til en interesseret »køber«. De fleste ved, at ved en »firma-overdragelse« sker der ændringer - uanset, hvad der bliver lovet ved overtagelsen. En ny ledelse vil ændre visioner og strategier for firmaet.

Der er heller ikke noget nyt i, at kompetente medarbejdere ofte siger op og rejser - hen til en af de andre 24 bosteder i regionen.

Ansatte i GBB har igennem mange år opnået en særlig viden om autisme. Og den enorme viden har de sammen med hele autismeområdet i regionen opbygget. De færreste ved, at der i Region Midtjylland findes 25 regionale bosteder for borgere med autisme - med en intern konsulent- og udviklingsenhed, som sparrer, støtter og udvikler bl.a. de medarbejdere, som Silkeborg Kommune planlægger at »overtage«.

I forbindelse med en sådan overtagelse af en regional institution, står det anført i socialloven, at de nuværende borgere i GBB, skal re-visiteres. Det vil sige at den kommune, som de kommer fra, igen skal tage stilling til, om den finder andre og mere velegnede bosteder at flytte de unge hen.

Hvilken kommune har »lyst« til at betale en forholdsvis dyr regning til en anden kommune for at drive et bosted, som ikke længere kan kalde sig »højt specialiseret«? Det giver selvfølgelig ledige pladser i GBB og måske primært til borgere fra Silkeborg Kommune.

Måske er det pointen? At der bliver plads til kommunens egne borgere på bekostning af andre borgere.

Vi skal ikke glemme, at specialområdet autisme netop har investeret adskillige millioner af regionens penge i at købe byggegrunde omkring GBB med henblik på at udvide, da der lige nu er 60 på venteliste. Gad vide, hvor de skal hen, hvis Silkeborg Kommune overtager GBB for har Silkeborg Kommune tænkt sig at købe byggegrundene fra regionen og udvide?

Så må jeg indrømme, at jeg har meget svært ved at se den økonomiske gevinst i at overtage botilbuddet.

Så tænk jer godt om. Og lad ikke en flygtig ide overtage fornuften.

Jeg ved, at det er besnærende med loven i hånden at overtage noget, som fungerer godt. Der er oprettet en underskriftindsamling for at gøre opmærksom på problematikken - og den har indtil nu samlet 370 underskrifter ind fra hele landet.

Så lad GBB forblive i Regionen.

Indlæser debat