Funder-borgere får bremset nye snorlige rækkehuse

Ny lokalplan mødt med 93 indsigelser. Det får politikere til næsten at halvere antallet af rækkehuse i ny plan og til gengæld øge muligheden for at bygge parcelhuse

16. maj 2020, 12.04

Det er i dette område (indenfor den stiplede linje) nord for Funder Kirkevej og Funder Bygade, at en ny lokalplan åbner for byggeri af cirka 110 rækkehuse og 100 parcelhuse. I første omgang var lagt op til, at området skulle rumme cirka 200 rækkehuse og 65-70 rækkehuse. Den justerede lokalplan og et nødvendigt tillæg til kommuneplanen mangler fortsat at blive endeligt godkendt af byrådet, før den træder i kraft.

FUNDER Borgerne i Funder er trætte af lange, lige stængler af rækkehuse og er desuden bekymrede for, at boligudviklingen går så stærkt, at hverken byens børnehave eller skole kan følge med.

En lokalplan, der skal bane vej for 270 nye boliger ved Funder Nørreskov nord for Funder Kirkevej og Funder Bygade, e...