Byplanlægning: Man skal lære, så længe man lever

23. januar 2020, 13.00

HØJHUSE Jeg er træt af at blive kaldt bagstræberisk, modstander af forandringer, og så er jeg af uransagelige årsager blevet en del af det ældre segment - undskyld!

Jeg synes, det er en god idé med offentlige høringsmøder som eks. den 14.1. i Medborgerhuset om projekt Fredensgården. Godt initiativ!

Jeg er glad for forandringer i almindelighed og i bymiljøet i særdeleshed (eks. Torvet og parkeringskælderen, Bindslevs Plads). Og det er dejligt, at Torvecenteret kan blive revitaliseret som udmærket beskrevet på informationsmødet og at der tillige kan skabes sammenhæng med havnen.

Og så lærte vi noget nyt i Medborgerhuset den 14.1. I gamle dage plantede man en klematis, som kunne gro op ad muren. Det blev kaldt »arkitektens trøst«. Nu hedder det »Begrønning«. Og det ser sammen med forskellige mursten og fugefarver garanteret godt ud.

Jeg er ikke imod høje huse eller højhuse som sådan. Sønderborg er blevet nævnt som eksempel. Man kunne også nævne, hvordan man i Holbæk har lavet en ny havnefront hvori indgår et højhus, hvor der før stod en silo med samme højde. Og selv i vores egen by er højhusene på Bredhøjvej godt placeret i omgivelserne mod skov og de øvrige bygninger.

Derfor er problemet, at højhuset ved Fredensgården er placeret forkert, fordi det arkitektonisk og æstetisk ikke passer ind i omgivelserne. Selv Papirtårnet ville måske have et andet (ikke plumpt!) udtryk, hvis det var placeret mod øst ved Smedebakken som et selvstændigt punkthus fremfor - ligesom på Fredensgade - at blive presset ned på en til lejligheden fri byggetomt uden skelen til omgivelserne.

Derfor bliver projektet på hjørnet af Christian 8.s Vej og Nordskovvej også interessant.

Hans Okholm er glad for begrebet »byfortætning«, som falder fint i tråd med hans borgmesters utallige taler om evig vækst. Vi er dog nogle enkelte, som er bange for, at det i højere grad kommer til at betyde »For TÆT by«!

Det rejser et par spørgsmål om den kommende proces.

Har grundejer Enggaard, som Okholm kalder ham, givet Silkeborg Kommune et ultimatum vedrørende højhuset i Fredensgården?

Hvad betyder »Folkets stemme« for beslutningstagerne i den politiske beslutningsproces?

Risikerer vi, at sagen om Fredensgården og »Ufredens Tårn« bliver pakket ind i »politisk begrønning«?