Outdoor Institut: Det indlæg gav ingen svar

14. oktober 2020, 12.31

Outdoor Institut Tak til Mads Frandsen og Mads Rugholm for indlæg i lørdagens avis, omkring outdoor institut.

Indlægget er dog uden substans. Blot et spagt forsøg på at legitimere en kommunal udgift - foreløbig - på 6 mill. kr. Og når borgmesteren bruger vidtløftige ord om et projekt, så er det særdeles vigtigt, hurtigt at anlægge en kritisk vinkel.

Interessant, at Mads Rugholm foruden kasketter i udendørsudvalg og forening, også både er formand i Visit Silkeborg og golfklub, og nu også formand for et ikke endnu etableret »institut«!

Der gives ingen svar på, hvilke kriterier og områder, der skal forskes i, endsige hvor midlerne skal komme fra? Hvori ligger evidensen med at bidrage til velfærd og sundhed, så længe der ikke er en bunden og specifik forskningsopgave? Jeg citerer: »Oudoor institut vil bl.a. påvise gavnlig effekt, som udendørs aktivitet har på sundhed og livskvalitet«!

Undskyld man kan altså ikke opfinde den dybe tallerken to gange.

Byrådet støtter med 6 mill. over tre år. Hvad skal der ske efter evaluering halvvejs? Får kommunen garanti for, ikke at risikere at hænge på fremadrettede driftsudgifter? Udover Jyske Bank og en udstillingsmesse, hvem bidrager så, og er det på lige fod med kommunen?

Er der danske medlemsvirksomheder i European Outdoor Group imellem.

Måske aktører som golfklub eller fritidsråd?

Inden tilskud fra kommunen på 6 mill.kr. er der så blevet ansøgt - enten via samarbejdspartneren »European Outdoor group« eller direkte - om støtte hos en af dens store medlemmer, f.eks. milliardkoncernen Ecco sko - eller en af de andre koncerner i gruppen? Man skulle tro, at når samarbejdspartneren, European Outdoor Group - intet mindre end - forsøger at løse de »globale udfordringer omkring aktivitet«, så ville spytte lidt i projektet! Eller er der søgt hos fonde, som bemærker sig ved bl.a. at støtte forskning?

Jeg skal ikke undlade at minde om, at foreliggende forskningsmateriale allerede påviser betydningen af forskellige udendørs muligheder.

Herunder for bl.a. handicappede der lider under nedsat mobilitet, og mennesker med psykiske lidelser. Men for dem kræver det ofte en ledsagerordning. Det har byrådsflertallet så valgt fra, bl.a fordi de synes, at det er bedre at bruge 6 mill. på et projekt, som blæser de privilegeres vej. De fine sociale formuleringer og beklagelser i budgetforhandlinger, lyder derfor unægtelig hult i mine ører. Det er de ganske samme politikere som fuldstændig ukritisk er hoppet på denne galej.