DN vil ikke midtjyderne det godt

27. oktober 2020, 12.33

GUDENÅEN Avisen bragte 21. oktober et indlæg skrevet af præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding (MRG). Indlægget bar den bydende overskrift: »Få nu styr på vores vandløbsnatur«.

Jeg bed mærke i især to forhold ved indlægget:

For det første en helt utålelig bydende tone hele vejen igennem. MRG er åbenlyst optændt af retfærdig harme. Hvordan hun kan opbygge en så betonstøbt selvbevidsthed, må stå hen i det uvisse. Men den rød-grønne blok har som bekendt flertallet på tinge. Og i Silkeborg sidder en mandatmæssig svag V-borgmester …

Gudskelov er det ikke MRG, der alene vedtager landets love. Men at dømme efter den kommissærtone, hun betjener sig af, skulle man tro det.

Heldigvis har de ansvarlige politikere ikke bøjet sig for alle DNs paroler - men følger (endnu da) en pragmatisk linje i naturforvaltningen: Hensyn skal tages til både natur og kultur

Bjarne Nilsson

For det andet er den de-regulering af vore vandløb (læs: Gudenåen), som DN-præsidenten efterlyser, helt og aldeles uden nuancer. Naturen har det bedst, skriver præsidenten imellem linjerne, hvis bare borgerne og deres valgte politiske repræsentanter overlod Gudenåen til sig selv. Ingen grødeskæring overhovedet. Så det, DN-præsidenten i realiteten efterlyser, er urtilstanden, hvor mennesker, deres værdier og produktionsapparat er helt ude af ligningen.

Sådan tænker man, når selv den mest obskure vandplante har forrang for nationaløkonomien og private lodsejeres økonomi. Om landmænd, husejere, kroejere og andre lodsejere ved åen lider tab, er MRG fuldstændig bedøvende ligeglad med. Hun nævner ikke dette aspekt ved grødeskæring og vandafledning med et eneste ord i sit lange, bydende indlæg.

Hun anerkender åbenbart ikke, at dette lands velstand er bygget op på generationers møjsomme livtag med naturen. Danmark er et land, hvis velstand oprindeligt stammer fra handel og indtægterne fra de primære erhverv: Landbrug, skovbrug og fiskeri. Den dag i dag bidrager disse primær-erhverv med 5,5 pct. af Danmarks BNP. Og beskæftiger 190.000 mennesker.

Heldigvis har de ansvarlige politikere ikke bøjet sig for alle DNs paroler - men følger (endnu da) en pragmatisk linje i naturforvaltningen: Hensyn skal tages til både natur og kultur. MRG har ret i, at sagkundskaben advarer os imod intensiveret grødeskæring. For det fremmer grødevæksten, og det endog af uønskede arter. Men vandet skal jo væk. Og det sker på den korte bane, når eksempelvis grøden skæres. På den lange bane anbefaler forskningen »vandparkering« højt oppe i åsystemet. Indtil disse »parkeringspladser« er etableret, må åernes vandafledningsevne fremmes med de gammelkendte metoder.

Læs også
Få nu styr på vores vandløbsnatur

Men den slags pragmatisme rager MRG en høstblomst. Hun kræver og kræver af fællesskabet og ser stort på, at milliardværdier kan gå tabt, hvis man føjer hende. På den baggrund vil jeg opfordre de lokale DN-medlemmer til at stemme med fødderne og opsige medlemsskabet. DN er intet andet end en dækorganisation for ekstreme rød-grønne politiske kræfter i dronningeriget. Og de vil ikke midtjyderne det godt!