DTU Aqua er ikke under anklage, Anders Koed

3. august 2020, 11.57

TANGE Lørdag i denne avis fortæller Anders Koed, DTU Aqua, at jeg i et tidligere læserbrev fremsætter anklager mod hans arbejdsplads. Det er ikke sandt. Men det er sandt, at jeg flere gange har oplevet, at Anders Koed, der bærer titlen »vicedirektør« samme sted, fremlægger synspunkter vedrørende Tange Sø med en skævhed, der fremkalder panderynker.

Min udfordring med AK er i virkeligheden de ting, han ikke siger - men han udmærket ved. Det er ting, der kunne bringe vigtige aspekter frem i debatten om søen og naturen. Desværre holder vicedirektøren dem for sig selv, for de tjener ikke hans ønsker, og de falder ikke i god jord hos de lystfiskere, der er en del af finansieringen af netop DTU Aqua. Her er eksempler på ting, som AK ved, men ikke siger offentligt: 1. Spærringerne i både Silkeborg og Ry overholder ikke EU’s vandrammedirektiv. Faktisk er de langt sværere at passere end Tangeværket. 2. Det nye Tangestryg lader alle fisk og insekter passere, og det er et centralt element i vandplanerne fra EU. 3. Laks kan ikke gyde i Gudenåen op til Silkeborg, fordi den er for dyb. Den blev gravet ud, da Hjejlen skulle til Silkeborg i 1860’erne. Gydepladser ville kræve, at man fyldte materiale i åen. 4. Der har aldrig været laks i Silkeborgsøerne, og de kommer heller ikke (måske med få vildfarne undtagelser), for der er ikke tilgængelige gydepladser opstrøms Silkeborg. 5. Hvis Tange Sø forsvinder, skal der anlægges ca. 650 hektar vådområder mellem Tange og Randers, og de vil være et lige så stort problem for dødeligheden blandt unge laks (smolt) som Tange Sø og alle andre søer kan være. 6. De 50 millioner i formodede lokale »fiskeriindtægter« er ikke bekræftet af forskere, der beskæftiger sig med turisme. Det er fremsat uden videnskabelig analyse og gjort til »sandhed« ved gentagelse på gentagelse.

Når AK får et spørgsmål om Tange Sø er han hurtig til at fortælle om de problemer, han ser. Det ville klæde en forsker i så estimeret en institution at fremsætte de andre nuancer og viden, der er i sagen, så det fulde billede bliver synligt og debatten mindre skinger. Vi krydser fingre.