De fem regioner skal tvinges til at samarbejde

14. august 2019, 12.28

SUNDHEDSSAMARBEJDE De fem danske regioners sundhedssamarbejde er på flere områder utilstrækkelig og modarbejder målsætningen om en ensartet høj faglig kvalitet til patienterne i hele Danmark. Stærke regionale lokalpolitiske interesser kombineret med manglende respekt for Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer overtrumfer flere gange løsninger for den bedste patientbehandling.

Det seneste eksempel for utilstrækkeligt samarbejde er det forskellige niveau for udredning af kvinder med mistanke om brystkræft. Langt hovedparten af kvinderne udredes efter nationale standarder, men faglig uenighed mellem kræftlæger giver et uensartet udredningsprogram i regionerne.

Det er uacceptabelt, og regeringen bør sikre, at alle patienter i Danmark tilbydes samme høje udredningsniveau ved mistanke om kræftsygdom.

Udviklingen af hospitalernes livsvigtige elektroniske patientjournaler (EPJ) har været præget af manglende samarbejde mellem regionerne. EPJ har udviklet sig i forskellige retninger i de tidligere amter og senest i de fem regioner. Det tidligere Aarhus Amt og efterfølgende Region Midtjylland udviklede gennem mere end ti år en velfungerende EPJ i samarbejde med Aarhus-firmaet Systematic. Systemet kaldes Midt-EPJ.

Region Hovedstaden fravalgte bevist denne løsning og investerer i stedet mere end en milliard kroner i Sundhedsplatformen, som nu i tre år har været præget af forsinkelser og driftsproblemer.

Danmark står fortsat med flere forskellige elektroniske patientjournaler på forskelligt udviklingsniveau, og det er ganske enkelt tåbeligt. Regeringen bør diktere, at alle regioner bruger Midt-EPJ. Regionerne har faktisk på en lang række områder haft succes med at løse nye faglige opgaver og at levere effektiv drift indenfor de budgetrammer, som Folketinget beslutter. Desværre er der dog stadig usaglige uoverensstemmelser mellem regionerne, som medfører både øgede udgiftter og modarbejder ensartet national faglig kvalitet.

De foregående regeringer har blandt andet via de årlige forhandlinger med regionerne bidraget til langt bedre patientbehandling. Den nødvendige prioritering og yderligere kvalitetsforbedring i de kommende år kræver dog, at den nye socialdemokratiske regering nu stiller krav til regionerne om et langt mere forpligtende indbyrdes samarbejde.