DN ødelagde kompromis-mulighederne

6. marts 2021, 08.00

Tange Avisens lokalredaktør i Kjellerup/Ans-området, Rasmus Viuff, har ringe sympati for lokalsamfundets veneration for både Tange Sø og værk. Det ser man gang på gang på hans journalistiske vinkler, emnevalgene og overskrifterne.

I den artikel, som avisen bragte 4. marts, er det overskriften, der slet ikke er dækkende: Sagen er jo, at parterne bestemt ikke er ved at blive enige, som Viuff trumpeterer. Hvis naturfredernes næstformand, Sebastian Jonshøj, skal skrive Viborgs, Silkeborgs og Norlys’ tilføjelser ind i sluterklæringen, får han med garanti kæmpe problemer med sit eget DN-bagland, sportsfiskerne, Friluftsrådet, Randers og Favrskov kommuner. Og hvis de lokale interessenter havde tilsluttet sig DNs bud på en sluterklæring, ville Lea Wermelin med rette kunne antage, at der hersker bred enighed om, at der bør graves et langt omløbsstryg med 80-100 pct. af Gudenåens vandføring. Dermed lukker Tangeværket definitivt ned. Endvidere vil hydrologerne i DHI ikke garantere for søens langsigtede levedygtighed med så lidt gennemstrømning af Gudenåen.

Alle søslagets ikke-lokale interessenter synes således at have tågede, sværmeriske og idealistiske forestillinger om, hvordan sådan et projekt kan realiseres

Bjarne Nilsson

Derfor er der bestemt ikke ved at være enighed om DNs ordlyd i udkastet til slutdokument.

Samtidig forekommer dette graveprojekt stedse mere vanvittigt: Favrskov Kommunes borgmester, Nils Borring (S), drømmer om en »naturlig« slynget Gudenå ind igennem Gudenaacentralens fredede plantage. Men de »naturlige« å-slyngninger går altså 600 meter ud til højre og tilbage igen 600 meter til venstre. Og det flere gange på den 11-12 km lange strækning. Så den vision er overordentlig pladskrævende.

Dertil kommer, at grundvandet mange steder står kun en meter under jordskorpen, hvorfor gravearbejdet bliver kompliceret. Man skal adskillige meter ned under terræn, for at kunne genskabe det oprindelige fald i denne kunstige kanal.

Endelig er der nu beregnet et overslag over jordarbejdets omfang: Et sted mellem to og tre millioner kubikmeter skal bortgraves. Hvis det ikke kan bruges on location, og det kan formentlig kun en brøkdel, skal det køres væk af en karavane af lastbiler. En trafik der i givet fald vil stå på i årevis.

Står det til Niels Due Jensen, vil man ikke få lov til at grave en Gudenå-strækning ind igennem hans skov opstrøms Ans-broen. har han udtalt forleden. Andre lodsejere vil måske også stille sig på bagbenene. Så ekspropriationer, hvis da de er juridisk ladsiggørlige, må man gennemføre - og det samtidig med at lokalbefolkningen uden tvivl vil modarbejde projektet i en sådan grad, at enhver velpolstret naturfond vil løbe skrigende bort.

Læs også
Arbejdsgruppe er ved at nå til enighed om Tange Søs fremtid
+Abonnement

Alle søslagets ikke-lokale interessenter synes således at have tågede, sværmeriske og idealistiske forestillinger om, hvordan sådan et projekt kan realiseres. Et tilbud om at tage på feltbesøg på værket og i plantagen, skød DN-formandsskabet ned på det allerførste udvalgsmøde. Det ville Sebastian Jonshøj ikke bruge tid på, fastslog han.

Man vil med andre ord hverken se, høre eller lære. Et sådant hovmod bør stå for fald.

Indlæser debat...