Vi kan drømme grønt, men må handle realistisk

29. april 2021, 12.53

KLIMA Ved mandagens byrådsmøde blev det besluttet, at »FN´s verdensmål implementeres i Silkeborg Forsynings forretningsstrategi, og det er samtidig en vigtig forudsætning, at Silkeborg Forsyning arbejder med en målsætning om CO2-neutralitet hurtigst muligt og senest i 2030«.

Inden byrådsmødet havde Claus Løwe Klostergård (SF) m.fl. vel en forventning om, at byrådet ville sende borgmesteren til generalforsamling i Silkeborg Forsyningen med en instruks om CO2-neutralitet inden 2025. Under debatten fik Claus Løve Klostergårds skuffelse over byrådets beslutning om at justere målet i overensstemmelse med det realistisk opnåelige og økonomisk forsvarlige frit løb.

Silkeborg Forsyning ér i en god proces for omstilling til CO2-neutralitet, men ledelse og bestyrelse må naturligvis agere økonomisk forsvarligt under den vigtige transformation.

Jeg erfarer, at Claus Løwe Klostergård og det øvrige Klima- og Miljøudvalg vár orienteret af Silkeborg Forsyning om både relevante teknologier, finansieringen og den regning, der potentielt pålægges Silkeborg Forsynings kunder, borgerne, ved forskellige omstillings-scenarier.

Desværre havde Claus Løwe Klostergaard i sin egenskab af formand for Klima- og Miljøudvalget, end ikke gjort sig den ulejlighed, at orientere byrådet om prisen for en forceret omstilling til CO2-neutralitet

Peter Nyegaard Jensen (V)

Desværre havde Claus Løwe Klostergaard i sin egenskab af formand for Klima- og Miljøudvalget, end ikke gjort sig den ulejlighed, at orientere byrådet om prisen for en forceret omstilling til CO2-neutralitet.

Andre byrådsmedlemmer kunne dog orientere om de ganske komplekse og kostbare nye teknologier.

Ingen skal være i tvivl om, at jeg går ind for, at vi trykker speederen HELT i bund for en snarlig grøn omstilling.

For mig står det imidlertid også soleklart, at teknologierne, der skal hjælpe såvel Silkeborg Forsyning, Silkeborg Kommune og alle andre i mål med en presserende grøn omstilling, ér kendte. Der kommer ikke, vupti, ny teknologi som med ét slag løser den globale udfordring.

Tiden fra opfindelse, til demonstration og til serieproduktion af nye teknologier er simpelthen alt for lang til at vi kan vente på det.

Vi må satse på de kendte og demonstrerede teknologier som f.eks. varmepumper og »Power-to-X«, og dem kan man faktisk regne på.

Læs også
V, S og DF skrotter aftale fra valgnatten
+Abonnement

Det er komplekst, men med kendt teknologi, kan såvel Silkeborg Forsyning som Silkeborg Kommune og Claus Løwe Klostergårds Klima- og Miljøudvalg regne ud, hvad det koster, hvad vi har råd til og hvornår.

På den lange bane kan vi drømme - på den korte bane må vi regne og handle derefter.

Lad os så få sat gang i hastig - men realistisk grøn omstilling.

Indlæser debat...