Birch og Konradsen krydser klinger

I knap halvanden time debatterede René Birch og Steen Konradsen Silkeborgs byudvikling, da Midtjyllands Avis inviterede dem på en bid brød og en kop kaffe

8. februar 2020, 08.05

Steen Konradsen og René Birch ser forskelligt på udviklingen af Silkeborg. Steen Konradsen efterspørger, at politikerne bliver langt skarpere på at udpege dele af Silkeborg, som har bevaringsværdige bygninger. Senest har plan- og vejudvalget dog droppet en lokalplan og standset en anden netop for at lave en helhedsplan for Silkeborgs gamle justitskvarter. René Birch advarer omvendt mod, at politikerne begynder at vende ryggen til planer for nye byggerier, som de allerede har sat i gang. - Hvis politikerne nu også ender med at stemme nej til Fredensgård i Silkeborg, så vil det give et indtryk af, at politikerne ikke ved, hvad de vil. Jeg håber, at der efter næste byrådsvalg vil blive sammensat et byråd, der giver et klarere billede af, hvad politikerne egentlig vil, siger René Birch. Foto: Jakob Stigsen Andersen

SILKEBORG De er begge skarpe debattører, de herrer René Birch og Steen Konradsen.

Når det gælder den igangværende debat om udviklingen af Silkeborg by, repræsenterer de hver deres side af debatten.

Birch Ejendomme med direktør René Birch i spidsen bygger hundredvis af rækkehuse i Silkeborg og repræsenterer ...