Nekrolog: Farvel til en humoristisk underviser og alsidig handelsmand

Den tidligere lærer og antikvitetshandler Niels Erik Storgaard Christensen, Ege Allé 20, Silkeborg, døde 26. september, 81 år gammel

8. november 2019, 13.00

Niels Erik Storgaard Christensen var gennem 32 år lærer ved Kornmod Realskole, og han fik egen forretning med antikviteter i Silkeborg. Forretningen drives i dag videre af to af sønnerne under navnet Stari Antik. Her er Niels Erik Storgaard Christensen fotograferet sammen med to af sine børnebørn Ida og Karoline Storgaard Christensen (til højre).

NEKROLOG: Jacob Storgaard har skrevet nekrolog over sin far:

Mange kender Niels Erik Storgaard Christensen fra hans virke som lærer ved Kornmod Realskole, hvor han var ansat alle sine år fra 1966 til 1998. Igennem de 32 år har han haft en tæt kontakt til et stort antal elever og forældre, og han fik igennem sit virke en bred kontaktflade til byens familier. Han nåede også at undervise børn af sine tidlige elever.

På skolen blev Niels Storgaard, som han kaldte sig, højt værdsat af både elever, forældre og kolleger for sit arbejde med fagene matematik, sløjd, samtidsorientering og kristendomskundskab. Han havde et godt forhold til eleverne, da han både var håndfast i sin undervisningsdisciplin og samtidig meget god til at se de forskellige elevers behov og karakter - og så kunne han bruge humoren til at skabe en god stemning i klassen. På den måde formåede han altid at holde en kammeratlig og munter tone imellem lærer og elev.

Økonomi på rette vej

I skolens ledelse var han, i en tid med økonomiske vanskeligheder, idémand til oprettelsen af et økonomiudvalg, der skulle sikre skolens fortsatte drift, og han varetog arbejdet i udvalget samt skolens ledelsesråd igennem en lang årrække.

Niels Erik Storgaard Christensen blev oprindelig handelsuddannet, idet han allerede som 17-årig i midten af 1950´erne kom i lære hos firmaet Peter Jessen A/S på Vestergade i Silkeborg. Forretningen, som mange silkeborgensere husker, var igennem flere generationer byens fine stormagasin med mange forskellige afdelinger på hjørnet af Vestergade og Tværgade.

Den høje unge ekspedient blev udlært inden for metervarer/tekstiler og arbejdede her og senere hos Carlo Møller ApS i Herning i en årrække frem til midten af 1960’erne. På det tidspunkt var han også begyndt at læse til lærer på det nybyggede Silkeborg Seminarium på Århusbakken og tog hermed hul på en ny løbebane.

Flair for handel

Niels Erik Storgaard Christensen havde ved siden af lærergerningen fortsat interesse og flair for handel og det gode købmandskab. Samtidig havde han igennem sin svigerfar i Holstebro fået en stor interesse for antikviteter og gamle sager. Dette kombinerede han, da han fra midten af 1970´erne begyndte at opkøbe antikviteter hos private og sælge tingene videre engros til antikvitetshandlere i Jylland og på Fyn. I 1986 fik han selv forretning i Silkeborg i et ældre baghus i Vestergade, og senere i 1990’erne flyttede forretningen til Søndertorv og udvidede her lokalerne flere gange.

Forretningen drives videre

Fra 1995 og frem til 2011 havde forretningen desuden en afdeling i Kolding, som den nu erfarne antikvitetshandler varetog driften af i weekenderne, og han var også her meget glad kontakten med kundekredsen.

Forretningen i Silkeborg eksisterer fortsat i dag og drives videre under navnet Stari Antik af sønnerne Christen og Jens Storgaard Christensen. Siden 2001 har forretningen haft til huse i ejendommen »Henryhus« på hjørnet af Søndergade og Møllegade.

Niels Erik Storgaard Christensen har således på flere måder virket og sat sit præg i og omkring Silkeborg.

Til Silkeborg i 1949

Han var dog født i Blåhøj ved Brande og voksede op som enebarn af tømrermester Christen Christensen og moderen Laura Storgaard, der drev en lille systue. Familien flyttede i 1949 til Silkeborg, og siden har byen været et vigtigt og elsket udgangspunkt for Niels Eriks liv og virke. Han var fascineret af den smukke natur i og omkring byen, og han fik her opfyldt sin drøm om en båd i havnen i Indelukket, hvorfra han sammen med familien og venner kunne sejle ud på Silkeborgsøerne og nyde vandudsigten fra første parket.

Også naturen ved Vesterhavet betød meget for ham, og familien har siden 1969 haft sommerhus i Klegod syd for Søndervig. Dette sted var mere end noget andet et fristed, hvor han kunne finde ro og fred og nyde den vilde natur.

Munterhed og respekt

Niels Erik Storgaard Christensen var som menneske ganske uformel og ligefrem og brød sig ikke om, når omgivelser og relationer blev alt for fine og stive. Derimod oplevede de mange mennesker han havde kontakt til, at de blev mødt med en munterhed og humor, der samtidig viste omsorg og respekt. Han diskuterede meget gerne synspunkter og opgaver med andre og formåede altid at holde en værdighed og respekt igennem samtalen, så modparten aldrig blev ydmyget eller negligeret. Der var derfor også lydhørhed over for hans synspunkter, og han nåede oftest langt i en forhandling med sit gode menneskekendskab. Hans ligefremme og lune tilgang til elever og kolleger på skolen, kunder i forretningen, familie og venner gjorde ham til et værdsat og elsket menneske at kende.

Overskuddet svandt

De seneste knap tre år har Niels Erik Storgaard Christensen levet en mere tilbagetrukket tilværelse efter en ellers vellykket behandling for lymfeknudekræft, der dog også tog på kræfterne og overskuddet til at fortsætte den meget aktive hverdag som hidtil.

Niels Erik Storgaard Christensen efterlader sig hustruen gennem 58 år, Solveig Storgaard Christensen og de tre sønner Christen, Jens og Jacob Storgaard Christensen samt fire børnebørn.