Journalistik med bid, riv og vid ...

15. november 2019, 12.34

TV-JOURNALISTER Danmarks Radio TV A kunne torsdag aften berette, hvordan insekter og dyr nærmest er udrydningstruede, fordi mængden af grene og rådne træer er faldet dramatisk over de sidste par år … Danmarks Naturfredningsforening fik lov til at stå alene med deres svar, mere natur, mindre kultur.

Ud af alle de mennesker, der mener at vide noget om vejret og dets langsigtede konsekvenser, som DR har adgang til, havde det altså været umuligt at finde bare én praktiker, der kunne forklare, at en knastør sommer efterfulgt af en lige så ekstrem våd sommer naturligt har fremmet forrådnelsen.

Heldigvis havde man fundet en naturvejleder i Ringsted, der havde brugt to år af sit liv på at fremavle sjældne biller, der åbenbart lever af svampe-sporer ... som man så havde tilført skovens naturlige, komplekse økosystem, hvor gamle egetræer kan huse op til 300 forskellige arter. Hvad de svampesporer, så kan forvolde af lungeskader hos udøvere af ekstremsport i den skov efterfølgende, kunne have tålt en lægefaglig kommentar.

Dagens dramatiske klimaindslag på Vejrudsigten formåede efterfølgende at begrunde flytningen af de civile lufthavnsaktiviteter fra Søndre Strømfjord til to nye lufthavne med en mere praktisk beliggenhed i forhold til Grønlands bysamfund med netop klimatiske forandringer, som dog, forstod man, ikke er værre end, at Søndre Strømfjord efterfølgende overgår til Flyvevåbnet ...

Her glimrede et link til de støjramte i Skrydstrup i relation til F-35 projektet ved sit fravær.

HVIS journalistisk skal holde hjem, så skal det perspektiveres ... ellers bør dagsordenen være åben!