Midtjyske Meninger: Der er nok at frygte

26. februar 2020, 12.24

Når man tager dagens avis, og ser, hvad der sker rundt omkring, ikke blot i nærområdet, men ude i verden, så kan der være nok at frygte.

Tag nu forsiden på avisen, der oplyser os om, at der skal betales, ved én af de kasser, som bankerne ikke har, hvis man har et vist antal kroner stående. Den frygt falder jo lidt i klatter, alt efter, hvor mange penge man har.

Men man kan jo godt frygte, at det kommer til at gælde alle beløb uanset størrelse. Men så findes der vel løsninger af den ene eller anden slags. Det er der jo ingen der dør af.

Vandmasserne er noget helt andet, man kan frygte. Det er virkelig noget, der griber ind i mange menneskers dagligdag. Det er både et praktisk og økonomisk problem. Mange er allerede berørte, og mange frygter, både dag og nat, hvad der videre sker.

I fremtiden bliver det nok ikke så attraktivt at bo tæt ved vandet, og mange husejere vil på den måde ikke kunne få den pris for deres ejendom, som de har drømt om. Og hvad med forsikringspræmierne, de vil nok ligesom vandet stige.

Coronavirus er også noget, man kan frygte. Dels ved man aldrig, hvor den rammer, for verden er trods alt så lille, at det må være umuligt at sikre sig.

Den virus angriber jo alt og alle, ikke bare mennesker, men også samhandelen og derfor også hele den økonomiske situation verden over.

Skal man så gå rundt og frygte den sygdom? Både ja og nej. Der har jo til alle tider været epidemier rundt omkring i verden. Frygten har vel også noget at gøre med, hvor meget medierne blæser det op, og får vi den rigtige information?

Ingen tvivl om, at det er en alvorlig sag. Jeg tror mange bærer på en lille frygt for, at det rammer netop hos os.

Der er mange flere ting i tilværelsen, som man kan gå rundt og frygte, også rigtig alvorlige ting.

Vi frygter ting, der kan ske i vores lille familie, vi frygter ting i vores nærområde, og ude i den store verden.

Men vi bliver også nødt til at lægge nogle ting fra os, som vi ikke har en kinamands chance for at gøre noget ved. Vi bliver nødt til at tage alle de positive ting ind, som der jo heldigvis er rigtig mange af, for ellers bliver tilværelsen uudholdelig.