Millionstøtte til bevægelsesprojekt

400 ledige og nedslidte skal over de næste tre år hjælpes ind i foreningslivet

24. januar 2020, 06.00

Silkeborg Kommune har erfaringer med motion til sygemeldte i mindre målestok, og det er nogle af de erfaringer, der bliver bygget videre på med det nye projekt. Lars Lund har tidligere fortalt om, hvordan motionstræning hjælper ham med at kunne klare sit fleksjob efter flere alvorlige arbejdsulykker, en kræftsygdom og kraftig overvægt. Foto: Martin Ballund

SILKEBORG Silkeborg Kommune får 2,66 mio. kroner til projektet »Bevæg dig - sammen«. Projektet skal hjælpe borgere i job med risiko for nedslidning og ledige og sygemeldte hurtigere i arbejde eller styrke deres arbejdsevne og samtidig øge deres mentale, fysiske og sociale helbred.

46 kommuner havde søgt om satspuljemidler til motion og fællesskaber, men kun 9 kommuner fik støt...