Leder: Det stille valg, den dybe grund

15. september 2020, 12.19

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Det er valgdag i dag.

Men hov, hvor var den direkte sending i radioen fra åbningen af valghandlingen et historisk sted med en kendt borgmester, der stemmer som den første?

Hvor blev meningsmålingerne af?

Hvad skete der med de skarptslebne debatter?

Og hvorfor har tv-stationerne ikke ryddet sendefladerne i aften?

Selv er vi heller ikke just i selvsving over dagens demokratiske handling.

Det hænger sammen med, at vi taler om folkekirkens store, demokratiske dag med valg til landets menighedsråd.

Nok er det en festdag i den del af befolkningen, der dagligt færdes i og omkring folkekirken med dens rolle som sjælelig helle, arbejdsplads og kulturelt samlingssted. Og nok har man moderniseret valghandlingen for at gøre den mere attraktiv at deltage i. Men for langt de fleste vil der være tale om en fjern, rituel handling, som hverken interesserer dem endsige påvirker deres dagligdag.

Og det er ærgerligt, for der ligger et stort potentiale i menighedsrådene og den rolle, de spiller rundt om i landets sogne.

Men hvad kunne man så gøre for at revitalisere menighedsrådene og gøre den platform, de arbejder fra, mere indbydende for flere? I dag er menighedsrådsarbejdet i vid udstrækning vel en opgave, der udføres af ældre medborgere med børnene fløjet fra reden og god tid til at engagere sig i frivilligt arbejde. Ikke at der er noget galt i det. Og kæmpe respekt herfra til de mange, der lægger års indsats i deres lokale menighedsråd. Men det bliver stadigt vanskeligere at rekruttere folk til menighedsrådene. For nylig spåede en undersøgelse på kirke.dk, at op mod en sjettedel af rådene får problemer med at blive fyldt op.

I et Danmark under forandring, hvor landsbysamfundene er trængte af flytningen fra land til landsby og fra landsby til provinsby, er den lokale kirke og det lokale menighedsråd stadig en livskraftig størrelse. Men måske tiden er til at række ud og søge fællesskab med andre aktører i det lokale liv?

I Silkeborg pågår der lige nu en møderække, hvor lokalrådene i samarbejde med Silkeborg Kommune inviterer til informationsmøder om kommuneplanen 2020-2032. Kunne man have fået endnu flere borgere til møderne, hvis eksempelvis menighedsrådene havde været medarrangør?

Svaret blæser i Indian Summer-vinden.

Pointen er, at menighedsrådene er fyldt med rutinerede og kompetente foreningsaktive med fingeren på pulsen i deres lokalsamfund. Kunne de spille en mere aktiv, mere udadvendt rolle i fremtidens Danmark, hvor kun de lokalsamfund, der puljer alle gode kræfter, lykkes med at overleve?

Den dag ville de garanteret også fylde mere i mediebilledet.

Rigtig god valghandling rundt om.