Kære miljøminister: Lad os etablere Tangestryget og komme videre …

26. august 2020, 12.44

TANGEVÆRKET Jeg havde fornøjelsen af for anden gang at være en af repræsentanterne fra Viborg Byråd ved et ministerbesøg i sagen om bevarelse af Tange Sø. Denne gang havde vi fornøjelsen at miljøminister Lea Wermelin (S), som blev præsenteret for synspunkterne i sagen fra relevante interessenter.

Og lad mig slå fast: Viborg Byråds holdning i denne sag er krystalklar. Vi ønsker Tange Sø bibeholdt i sin nuværende form, og vi ønsker at tilgodese de rekreative muligheder, som søen giver.

Dette faktum er stadfæstet flere gange - senest i november 2018, hvor vi samtidig sendte kompromis-forslaget »Tangestryget« (forbedring af fiskepassage ved Tangeværket) videre til staten med opfordring om snarest muligt at få lukket denne sag.

Offentlige myndigheder, interesseorganisationer, Tangeværket, politikere mv. har spildt en masse tid på denne sag igennem flere årtier. Skulle vi ikke se at få lukket denne sag NU med Tangestryget som det gode kompromis. Så kan interesseorganisationer flytte fokus mod vigtigere indsatser for vores miljø. Og offentlige myndigheder, politikere mv. kan bruge tid på at skabe værdi for de skattekroner, som borgerne betror os.

Så kære miljøminister: lad os etablere Tangestryget og komme videre …