41 millioner m2 ren jord: Silkeborg Kommune er blevet giftfri

Tiden med sprøjtegift på kommunal jord er forbi

30. september 2020, 16.00

Der bliver nu ikke brugt sprøjtegifte på kommunal jord. Foto: Jakob Stigsen Andersen

SILKEBORG Silkeborg Kommune har registeret alle sine arealer som giftfrie som en del af initiativet Giftfri Have for at fremme vild natur og biodiversitet og beskytte grundvandet. Det er det største areal tilmeldt.

Parker, naturområder og idrætsanlæg, børnehave, skoler og plejecentre, veje og stier. Ingen steder på Silkeborg Kommunes 41 mio. m2, bliver der brugt sprøjtemidler.

Siden 1. januar i år har Silkeborg Kommune været 100 % fri for sprøjtemidler, og nu har de tilmeldt sig Giftfri Have. Et initiativ som er startet af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi for at motivere haveejere til at droppe gift i haven.

For biodiversiteten

Vandforsyninger, virksomheder og kommuner kan også registrere deres arealer som giftfrie og være en del af Giftfri Have. Hvorfor Silkeborg Kommune har gjort det, forklarer Claus Løwe Klostergård, formand for Klima- og Miljøudvalget:

- Ved at blive en del af Giftfri Have fastholder vi den politiske retning vi har sat, nemlig at kommunen ikke anvender sprøjtegifte. Vi har specielt i denne byrådsperiode arbejdet hårdt for at fremme biodiversiteten i Silkeborg Kommune, og netop derfor er vi rigtig glade og stolte over, at vi nu også kan kalde os giftfri kommune. Vi har i mange år brugt ganske små mængder af sprøjtegift, men at vi nu er helt giftfri, er selvfølgelig rigtig godt for biodiversiteten og for vores grundvand.

For Danmarks Naturfredningsforening betyder tilmeldingen noget, siger Majken Sundahl, projektleder af Giftfri Have:

- Det betyder meget for os at få Silkeborg Kommune med. De mere end 41 mio. m2 giftfrit areal er det største tilmeldte til dato. Det kan være med til at gøre en betydelig forskel for vores grundvand – og ikke mindst biodiversiteten. Desuden håber vi, at der med kommunens tilmelding vil følge en strøm af private tilmeldinger og også fra virksomheder og boligforeninger.

Bjørnekloen blev den sidste

I 2009 reducerede Silkeborg Kommune sit forbrug af sprøjtemidler markant, da de vedtog den første sprøjtepolitik. Siden har kommunen kun brugt sprøjtemidler til at bekæmpe den invasive planteart kæmpebjørneklo.

- Vi bekæmper nu bjørnekloen manuelt ved at kappe rødder og blomsterskærme over, inden de går i frø. Det koster cirka 250.000 kr. mere om året, men til gengæld så undgår vi helt at bruge sprøjtemidler. Vi forventer, og det ser også ud til, at den manuelle metode giver et godt resultat i forhold til at bekæmpe bjørnekloen uden gift, siger Kristian Nielsen, forstkandidat i Silkeborg Kommune.

Biodiversiteten blomstrer i kommunen

Silkeborg Kommune har fokus på biodiversiteten. I 2019 blev de certificeret som bi-venlig kommune hos interesseorganisationen Danmarks Biavlerforening.

Samme år blev Danmarks bedste sommerfugleprojekt færdig, som Silkeborg Kommune vandt prisen for. Her blev 1,6 ha rødgranplantage omdannet til en åben skovlysning i Gjern Bakker, så sjældne sommerfugle fik bedre leveforhold.

Man kan godt være med i Giftfri Have, selvom man bruger gift i rottebekæmpelsen, men her prøver Silkeborg Kommune også at minimere brugen af gift ved at bruge rottehunde, som kan snuse sig frem til og dræbe rotterne hurtigt og giftfrit, og ved at sætte uglekasser ved offentlige arealer, hvor madaffald ofte bliver smidt for at lokke natugler til, som er rottens største naturlige fjende.