Kronik: Silkeborg er på det sunde vækstspor

Udgivet:23. januar 2023, 16.00

Læsetid:4 minutter

Af Helle Gade Borgmester i Silkeborg (S)

VÆKST Silkeborg Kommune er gennem en række år vokset med stor hast. 16 erhvervsledere har i en kronik her i avisen anerkendt de udfordringer, den høje vækst stiller byrådet over for, og samtidig rejser erhvervslederne en bekymring for, at byrådet i en økonomisk svær tid sætter den fremtidige vækst og fremdrift over styr.

I de seneste år har væksten buldret af sted i Silkeborg Kommune, og i de seneste år er vi med den høje vækst måske endda lykkedes alt for godt. For med den høje vækst følger også en pris.

Læs også
<span>Kronik:</span> Behold Silkeborg på vækstsporet <span>Kronik:</span> Behold Silkeborg på vækstsporet
Læs også:
Kronik: Behold Silkeborg på vækstsporet

Vækstudfordringer

Når væksten bliver meget høj, opstår der en række udfordringer. Der skal være plads til alle de nye borgere i kommunens service: Plads til flere i daginstitutionerne, plads i skolerne, fremkommelige veje, plads i skoletandplejen, på fodboldbaner, på legepladser og i idrætshaller.

Så når man har bygget en bolig, og har lejet den ud, eller solgt den, så har det et væld af konsekvenser for kommunens service.

I Silkeborg Kommune har vi i en årrække desværre ikke fået udbygget velfærdens infrastruktur i takt med, at nye kvarterer er skudt op med raketfart. Da vi trådte ind i 2022, manglede vi massivt plads i daginstitutioner, og en del skoler er ved at vokse ud over deres fysiske rammer. Nogle af byrådets første handlinger var at sætte en forsigtig fod på vækst-bremsen for simpelthen at kunne levere en ordentlig service til de borgere, der allerede bor her, men også til de flere tusinde der er kommet i det seneste år.

Så når de 16 erhvervsledere skriver, at væksten i indbyggertallet er »på den lune side af 1000«, så er virkeligheden, at der i 2022 flyttede på den lune side 2000 nye borgere til Silkeborg Kommune. Det er en vækst omkring 2,0 procent. En vækst, der er meget kompliceret at følge med til.

En presset økonomi

Det betyder, at vi i de kommende år bliver nødt til at prioritere det meste af vores anlægsbudget til nye daginstitutioner og til at udvide og bygge nye skoler. I 2023 er byrådet f.eks. tvunget til at bruge 365 mio. kr. ud af de knap 400 mio. kr., vi har til anlæg, til byggeri af daginstitutioner og skoler. Børnene er her - de skal have en plads.

KL og regeringen forhandler hvert år en samlet aftale for kommunernes økonomi. Derefter forhandler 98 kommuner med hinanden om hvor stor en del af rammen, vi hver især må bruge til service- og anlægsudgifter. Selvom jeg fik meget igennem i årets forhandling, så er det desværre ikke helt nok. Herudover bliver vi ikke i bloktilskuddet fra staten dækket fuldt ud for den vækst, vi har i indbyggertallet.

Derfor vil vi se ændringer i den service, vi kan levere som kommune. Det er ikke kun på den kollektive transport og på gebyrer i byggesager. Det er på alle områder i kommunens service. Til gengæld har vi tilført 7,5 mio. kr. til at fastholde sagsbehandlere på plan- og miljøområdet, så vi bl.a. kan følge med i forhold til lokalplaner og byggesager - særligt til alle de byggerier, vi som kommune står med for at kunne levere den forventede service til borgerne.

Lad os fortsætte dialogen

Til slut vil jeg gerne anerkende ønsket fra i 16 til fortsat dialog og samarbejde om at få løst samfundets svære udfordringer i fællesskab. I 16 erhvervsledere har en række konkrete ønsker til kommunens service. Dem vil jeg meget gerne drøfte med jer, men også resten af kommunens erhvervsliv. Og jeg er sikker på, at et samlet byråd også gerne vil være med i den dialog.

Jeg synes, at jeg allerede har en god dialog med hele kommunens erhvervsliv, og det er godt, at I byder jer til med ideer til, hvordan vi kan fortsætte vores udvikling, som en kommune der er i balanceret vækst. Jeg synes Silkeborg Business er det rette forum til at fortsætte dialogen, da Silkeborg Kommune jo årligt giver netop dette forum et solidt økonomisk tilskud, og da Silkeborg Business jo også er repræsenteret blandt jer 16.

Samtidig vil jeg og byrådet også fortsætte dialogen med lokalråd, skolebestyrelser, forældreråd, foreningsliv, erhvervslivet og alle de borgere jeg og byrådet dagligt er i dialog med.

Vi udgør alle i fællesskab Silkeborg Kommune og har alle en vigtig stemme, der skal høres.

Indlæser debat