Nyt håb til unge der har svære symptomer efter hjernerystelse

Hammel-forsker i front med ny forskning, der vækker opmærksomhed internationalt

30. januar 2020, 09.23

Mille Møller Thastum og hendes kolleger har fået et fornemt blåt stempel - deres artikel om nye behandlingsformer er bragt i det ansete The Lancet.

HAMMEL Flere end 25.000 mennesker i Danmark oplever hvert år at få en hjernerystelse.

De fleste kommer hurtigt over den, men 15 procent af dem, der rammes, kan lide af svære symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær i mange måneder efter.

Det kan have store konsekvenser for det enkelte menneske. Men ny forskning, som Hammel Neurocenter er med bag, peger nu på en metode, der effektivt kan behandle de svære og langvarige symptomer efter en hjernerystelse.

- Vores resultater er meget positive, og de giver håb for en overset patientgruppe, hvor der indtil nu ikke har været behandlingsmuligheder, siger neuropsykolog, ph.d. Mille Møller Thastum, der arbejder på Neurocentret og har været med i forskergruppen bag studiet. Dens resultater er netop blevet offentliggjort i EClinical Medicine, der udgives af det anerkendte britiske tidsskrift The Lancet - og det er det samme som en international blåstempling.

Markant færre symptomer

Det nye studie undersøger et helt nyt behandlingsprogram for unge mellem 15 og 30 år, som har været ramt af en hjernerystelse og fortsat oplever symptomer to til seks måneder efter en hjernerystelse.

Programmet er udviklet af forskerne selv og udført i praksis af Mille Møller Thastum sammen med en fysioterapeut og ergoterapeut.

Studiet påviser - som et af de første på området - at et sådant standardiseret behandlingsprogram kan reducere de unges symptomer og risikoen for langvarig sygdom markant.

I alt 112 unge deltog over en treårig periode i et lodtrækningsforsøg. Halvdelen af de unge deltog i den nye behandling, der er et otte ugers program, som har fået navnet »GAIN - Get going After concussion« - eller på dansk: »Godt i gang efter hjernerystelse«. Den anden halvdel var kontrolgruppe og fik det gængse tilbud - en 30 minutters samtale med information og rådgivning hos egen læge.

En sammenligning af de to grupper viste, at deltagerne i GAIN havde markant færre symptomer og bedre helbred tre måneder efter behandlingen end deltagerne i kontrolgruppen.

Behandlingen fokuserer på at ændre måden, man forstår sine symptomer, og måden, man håndterer sine symptomer i dagligdagen, fortæller Mille Møller Thastum.

Her spiller principper fra kognitiv adfærdsterapi ind kombineret med en gradvis fysisk genoptræning, fremhæver hun.

Læs også
Råd: Gem dig ikke bag de mørke gardiner