Overblik ønskes inden byrådets målseminar

23. februar 2021, 11.06

ØKONOMI Silkeborg Byråd står lige nu overfor et målseminar, hvor arbejdet med budget 2022 starter og hvor ønsker for fremtiden skal drøftes. Inden vi går i gang med at ønske os mere end hvad der allerede er besluttet, er der behov for at få et overblik over den økonomiske situation. Vi har derfor stillet en række spørgsmål til vores borgmester som vi regner med at få svar på.

Bl.a. har vi spurgt til, hvor mange »ekstra penge« vi har brugt gennem de senere år, også kaldet tillægsbevillinger. Vi har også spurgt, hvor mange penge vi har taget op af kassen for at dække hullerne i regnskabet. Det handler både om at afdække vores adfærd og om at kunne få et realistisk billede af forventningerne til fremtidens drift af vores velfærdsområder og kommende anlægsønsker.

Vi har, over de næste år, afsat mange penge til en lang række anlægsprojekter. Det presser vores velfærd, både nu, hvor risikoanalysen for indeværende år viser, at velfærdsområderne er underfinansierede, og det er de også på sigt

Helle Gade (S)

Vi vil med spørgsmålene forsøge at skabe et fælles billede, hos alle 31, baseret på fakta. Så kære borgmester, vi har brug for at få et overblik over 2021 inden vi sætter retningen på budget 2022.

Vi har, over de næste år, afsat mange penge til en lang række anlægsprojekter. Det presser vores velfærd, både nu, hvor risikoanalysen for indeværende år viser, at velfærdsområderne er underfinansierede, og det er de også på sigt.

Vi har været med til langt de fleste af disse anlægsprojekter, og det viser sig med den pressede økonomi, vi står med nu, at kursen skal ændres. Så en ting er, at erfarer det, noget andet er ikke at lære af det, når man opdager det. Vi mener det er på tide, at tage ANSVAR!

Den socialdemokratiske byrådsgruppe og jeg vil derfor fortsat arbejde hårdt for at stå fast på den økonomiske ansvarlighed og gennemsigtighed.

For os er førsteprioriteten at fastholde og sikre et ordentligt serviceniveau for velfærden i hele Silkeborg Kommune.